ВИТЯГ З ПРАВИЛ
конкурсного приймання дітей
до Кловського ліцею № 77
Печерського району м.Києва

1. Загальні положення

1.1. Приймання дітей до 1-11-х класів ліцею здійснюється на конкурсній основі.

1.2. При прийомі дітей ліцей керується Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року №389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 року №547/7868 та Статутом школи.

1.3. У конкурсному відборі беруть участь діти незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2. Організація конкурсу

2.1. До участі в конкурсі допускаються діти на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви від батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім'я директора ліцею, табеля успішності (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви від батьків подається копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсне приймання дітей до 1-го класу проводиться у терміни, визначені ліцеєм, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.

3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення іноземних мов.

4. Порядок зарахування до школи

4.1. Діти, які успішно пройшли вступну співбесіду до 1-х класів зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення медико-психолого-педагогічної комісії та медичного висновку про функціональну готовність дитини до навчання в школі.

Зарахування проводиться після оголошення результатів конкурсу за наявністю заяви від батьків, копії свідоцтва про народження дитини та медичної картки встановленого зразка.