ПРОТОКОЛ

звітування директора

перед трудовим колективом Кловського ліцею № 77 за участю громадськості

від 08.10.2019 р.

 

 

ПРИСУТНІ: 337 осіб:

     представники колективу – 69 осіб;

     батьківської громадськості – 194 особи;

     учнів старших класів – 47 осіб.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

  1. Вибори голови, секретаря зборів та лічильної комісії
  2. Оголошення та затвердження порядку денного, регламенту роботи.
  3. Звітування директора ліцею про свою діяльність перед трудовим колективом за участю громадськості щодо:

-         підвищення рівня організації освітнього процесу в Кловському ліцеї № 77;

-         ужиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ліцею;

-         використання бюджетних коштів;

-         залучення додаткових джерел фінансування та їх використання;

-         вжиті заходи щодо забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними кадрами;

-         залучення громадськості до управління ліцеєм;

-         забезпечення підручниками;

-         співпрацю з громадськими організаціями;

-         організацію харчування учнів в ліцеї;

-         про підготовку ліцею до нового навчального року;

-         про вдосконалення режиму роботи ліцею;

-         про поліпшення санітарно-гігієнічних умов у ліцеї;

-         підсумки минулого навчального року й завдання на новий навчальний рік;

-         про програму розвитку ліцею.

  1. Виступи членів педагогічного колективу про діяльність директора ліцею щодо підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у Кловському ліцеї № 77.
  2. Оцінювання діяльності директора ліцею шляхом таємного голосування членами трудового колективу за результатами звіту керівника.
  3. Діяльність Українського товариства Януша Корчака в Кловському ліцеї № 77.

 

Вибори голови та секретаря конференції

Пропозиція: головою зборів трудового колективу обрати вчителя історії Василенка Ярослава Леонідовича, секретарем – вчителя інформатики Логвиненко Маргариту Ігорівну.

Результат голосування: одностайно

Одноголосно затверджено порядок денний та регламент для звітної доповіді директора – 25-30 хвилин, для виступів – до 5 хвилин.

 

СЛУХАЛИ: голову зборів Василенка Я.Л., який зазначив, що згідно з Законом України «Про освіту», наказом Міністерства освіти і науки “Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю” від 23.03.2005 № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти,   п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 “Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів”, директор має щороку звітувати про свою діяльність перед членами педагогічного колективу, батьківської громадськості, ради ліцею та громадськості з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладах освіти, що базується на принципах взаємодопомоги та позитивної мотивації.

        

СЛУХАЛИ: Директора ліцею Співакову І.Б., яка в своєму звіті охопила основні напрямки своєї діяльності як директора ліцею. Вона проінформувала про свій персональний внесок у підвищення рівня організації освітнього процесу:

1) виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників);

2) створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо впровадження педагогічних технологій у навчальний процес;

3) організацію різних форм позаурочної навчально-виховної роботи;

4) реалізацію Концепції НУШ;

5) про ужиті заходи щодо зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази ліцею;

6) залучення додаткових джерел фінансування ліцею та їх раціональне використання;

7) вжиті заходи щодо забезпечення ліцею педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки;

8) соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників;

9) надання соціальної підтримки та допомоги дітям з малозабезпечених та багатодітних сімей;

10) моральне та матеріальне стимулювання учнів і працівників;

11) роботу з протидії та попередження випадків булінгу;

12) дотримання правопорядку неповнолітніми;

13) залучення громадськості до управління діяльністю навчального закладу;

14) дисциплінарну практику та аналіз звернень громадян з питань діяльності ліцею, реагування директора на зауваження та пропозиції, викладені громадськістю, радою ліцею.

 

Про діяльність Співакової Інни Борисівни, як директора Кловського ліцею № 77, зазначили члени педагогічного колективу Кравець О.С., вчитель хімії, Бичок І.А., вчитель початкових класів, Баркар Л.І., прибиральниця службових приміщень, представники батьківської громадськості Лантух Л.І., Гусак О.А., Ткаченко О.В., Хижняк В.О.

 

СЛУХАЛИ: Голову загальноліцейної конференції Василенка Я.Л., який запропонував прийняти участь у таємному голосуванні, в ході якого оцінити задовільність чи незадовільність діяльності директора ліцею Співакової І.Б. упродовж 2018-2019 навчального року.  Василенко Я.Л., підвів підсумок звітування та повідомив присутніх про результати голосування.

 

Результати таємного голосування (за кількістю зданих бюлетенів):

         «задовільно» - 310 голосів;

         «незадовільно» - 0 голосів.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

Визнати роботу директора Кловського ліцею № 77 Співакової Інни Борисівни задовільною.

 

 

Голова зборів                                                        Я.Л. Василенко

 

Секретар                                                       М.І. Логвиненко