НАВИЧКИ XXI СТОЛІТТЯ

 

 
cr reading communic team

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ 

КОМУНІКАТИВНІ НАВИЧКИ

ЗДАТНІСТЬ ДО СПІВПРАЦІ ТА КРЕАТИВНІСТЬ

Розвиток критичного мислення та спроможність приймати рішення вважають основою навчання ХХІ століття. Одне китайське прислів’я говорить: «Скажи мені – і я забуду, покажи мені – і я запам’ятаю, дозволь мені діяти самому – і я навчуся». Навчити дитину мислити самостійно, зважувати, приймати та брати відповідальність за свої думки й рішення – чи ж не це є одним з найважливіших завдань вчителя?!

Для чого потрібно розвивати критичне мислення? Що воно дає людині:

 • 1. Відчуття свободи власної волі.
 • 2. Розширення горизонтів (бачення світу стає ширшим, глибшим, цікавішим).
 • 3. Можливість знаходити та приймати певні важливі істини для себе.
 • 4. Глибоке розуміння себе, своїх цінностей та потреб.
 • 5. Сміливість приймати рішення.
 • 6. Гнучкість та краща адаптація до змін.
 • 7. Врівноваженість та спокій (людина, яка мислить критично, має більше шансів зрозуміти свої потреби та робити те, що не суперечать її внутрішнім переконанням, а відповідно – менше жаліти та розчаровуватися у зробленому).
 • 8. Здатність протистояти інформаційному тиску – не брати на віру все, що читаєш, а перевіряти, аналізувати й приймати зважені рішення.
 • 9. Вміння знаходити та знешкоджувати маніпуляції.
 • 10. Толерантність до думок іншого.
 • 11. Екологічне ставлення до членів колективу/групи, але водночас вміння орієнтуватися в першу чергу на свої власні цінності і не піддаватися тиску певних групових норм.
Чим більше поле для самостійних думок та дій (з правом на деякі помилки в процесі засвоювання нових знань) отримають наші учні – тим ефективнішим буде навчання.

Комунікативні навички проявляються в повсякденні: спілкування, переговори, виступи, презентації, комунікація в групі. Комунікативні навички - це одна із проблем навіть серед дорослих людей. Звичайно, зовсім маленьким дітям комунікувати простіше: у них ще немає шаблонів, страхів, «зажимів». Якщо людина не вміє відтворювати зворотний зв'язок, не вміє висловлювати свою точку зору, вона важко йде на щирий компроміс . І навпаки, як легко з людиною, яка вміє це робити: запрошувати зворотний зв'язок, ділитися інформацією, висловлюватися, аргументувати свою точку зору. Поняття “зворотний зв'язок” - це не критика і не похвала. Тому що критика і похвала це різні полюси, дві різні крайнощі, які несуть за собою негативний результат. Зворотний зв'язок – це спокійна, доброзичлива реакція на те, що ми бачимо чи чуємо. Зворотний зв'язок завжди має в собі пропозицію, якийсь елемент критики.

Для діагностики і формування комунікативної універсальної навчальної діяльності можна запропонувати наступні види завдань:

 • завдання для “сусіда”;
 • відгук на роботу товариша;
 • групова робота зі створення проекту;
 • діалогічне слухання (формулювання запитань для зворотнього зв’язку);
 • «підготуй презентацію...», «опиши усно...», «поясни...» і т. п.

Комунікативні навички та навички співробітництва формуються за умови самостійного налагодження учнями комунікації з іншими особами, вирішення спільних завдань (створити спільний продукт – презентацію, документ, дошку із записами, обговорити певне питання чи завдання). Також це може бути зустріч зі спеціалістами в певній галузі знань (вчені, лікарі, письменники, архітектори та інші), провести яку можна не виходячи з аудиторії чи своєї кімнати. Прикладами онлайнових інструментів, що сприяють формуванню комунікативних навичок можуть стати Google Диск, Office 365 (спільне редагування документів, написання коментарів), сервіси для створення спільної дошки Padlet.com чи Linoit, спілкування Skype та Google Hangouts, створення QR-кодів Qr-code та ін.

Відповідальність за інших тісно пов’язана з умінням працювати в команді, умінням поставити інтереси інших вище особистих інтересів. І взяти відповідальність за свою команду. Уміння працювати в команді є практично в усіх списках актуальних, ключових компаній. І це справді ключова навичка, тому що моделі за принципом “геній і тисяча помічників” вже не ефективні, небезпечні, і небезпечні, насамперед, для геніїв, які тягнуть на буксирі всіх . Значно ефективніша модель синергії, коли успіх команди вищий ніж сума зусиль кожного, хто в цій команді працює. Це має бути не тільки формат проектної роботи, це взагалі наявність загальної мети, яка надихає всіх на спільний результат.

Творчість та інноваційність формується та розвивається за умови виконання учням творчих завдань (написати твір, намалювати малюнок, створити фільм, написати музику, написати відгук чи анотацію на твір, створити презентацію тощо). Деякі онлайн-сервіси, які доречно використовувати для формування та розвитку цих навичок: документи Google Диск, документи Office 365, онлайнові презентації Prezi та Emaze, фоторедактори Avatan, Photoshop, сервіси для створення альбомів фотографій та документів Pinterest, відеоредактори Youtube та багато інших.

Лідерство та відповідальність формуються при виконанні учнями функцій лідера та взяття на себе відповідальності за результати спільної діяльності групи учнів (допомогти команді зайняти перше місце в змаганнях, конкурсі; здійснити опитування для забезпечення достовірності результатів; поспілкуватися фахівцями щодо істинності висновків тощо). Для формування та розвитку цієї навички можна використовувати сервіси для створення блогів Blogger, платформ для дистанційного навчання та вебінарів Wiziq.com, миттєвого опитування Nearpod.com.