Пам'ятка батькам майбутніх першокласників 
Перелік та форми проведення конкурсних випробувань

«Співбесіда (вид конкурсного випробування) з дитиною, яка вступає до першого класу, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації Кловського ліцею.»

(витяг з "Правил конкурсного приймання до Кловського ліцею №77")

Для проведення конкурсного випробування створюється конкурсна психолого-педагогічна комісія, яка  складається з вчителя початкових класів, вчителя іноземної мови та шкільного психолога. Головою комісії є директор Кловського ліцею №77

• На що звертає увагу психолого-педагогічна комісія під час співбесіди?

 

Співбесіда не може виявляти наявність учбових знань (наприклад, вміння рахувати чи писати). Мета - виявити психофізіологічну готовність дитини та шкільну зрілість.

 

Традиційно виділяють три аспекти шкільної зрілості: інтелектуальний, емоційний і соціальний.

 

 

-     Інтелектуальна зрілість для віку 6-7 років – це вміння виділяти фігуру із тла, відтворювати зразок, здатність концентрувати увагу, встановлювати зв’язки між явищами і подіями, логічно запам’ятовувати, а також розвиток тонких рухів руки і їх координації.         

-          Емоційна зрілість – це ослаблення безпосередніх, імпульсивних реакцій і вміння тривало виконувати не дуже привабливу роботу, тобто розвиток довільності поведінки.

 

-    Соціальна зрілість – здатність приймати роль учня, уміння слухати і виконувати вказівки вчителя.  

 

•  Як проходить співбесіда?

 Співбесіда проходить в присутності батьків дитини.

Співбесіда триває не більше 30 хвилин (проте, якщо дитина має повільний темп роботи, термін може подовжитися), протягом яких з дитиною спілкуються вчитель початкових класів, вчитель  іноземної мови та шкільний психолог.

Дитині пропонують діагностичні завдання, виконання яких фіксується в протоколі. За кожне виконане завдання, дитина отримує бали.

Результати випробування оголошуються в той самий день.

Діти, які згідно з рейтингом, пройшли конкурс, зараховуються до Кловського ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

 •  Як підготувати дитину до співбесіди?

-        Налаштуйте дитину на позитивний лад.

-        Вчасно приходьте на співбесіду.

-     Запевніть дитину, що вона вміє і знає достатньо для того, щоб виконати цікаві завдання та відповісти на поставлені запитання. 

 

Орієнтовний приклад завдань для конкурсного випробування у перший клас

1.Орієнтування у навколишньому середовищі.

Спроможність дитини назвати своє ім’я та прізвище, домашню адресу, відповісти на питання про навколишнє середовище та прокоментувати своє ставлення до відвідування школи.

2.Розподіл та концентрація уваги.

Навички пошуку захованих фігур серед інших за пред’явленим зразком.
Знайди на малюнку таку групу фігур та обведи за зразком

Exs 1

3.Графічний диктант.

Здатність дитини намалювати по клітинках за вказівками вчителя орнамент або фігуру.

Слухай уважно команди та рухайся у відповідний бік
Exs 2

4. Дрібна моторика.
Рівень розвитку дрібних м`язів руки.

Перемалюй візерунок так, щоб було схоже

Exs 3

5.Мислення та мовлення.
Мовлення

Бачення дитиною чиннико-наслідкових зв’язків в побудові сюжету за малюнками, які  треба скласти в логічній послідовності.

Склади малюнки у правильній послідовності та розкажи історію
Shema1
Мислення

Пошук спільної ознаки серед декількох предметів.
Приклад завдання:

Поділи  предмети на три групи.
Що між ними спільного і чим вони відрізняються?

Shema2

Найди "зайвий" предмет в кожному рядку.
Поясни свій вибір
Shema3

Розвиток логічного мислення
Продовжи  рядочок
Exs 6

Вибери частинку, яка за візерунком підходить до килимка

Shema4