Meridian

Question WHY

Яку користь приносить шкільна газета? Величезну! Газета вчить чесно виконувати добровільно взяті на себе обов'язки, працювати за планом, опираючись на зусилля різних учнів, вчить сміливо висловлювати свої переконання, дискутувати. Ти не задоволений? Напиши в газету. Ти гніваєшся? Напиши в газету. Ти звинувачуєш мене в брехні чи в нерозумінні? Будь-ласка — «суперечка при свідках, документ, від якого не відмахнутися» (Януш Корчак).

Корчак розробив ідею шкільної газети як потужного комплексного педагогічного засобу і, перш за все, як засобу прав дитини.

Наша перша скромна газета "Кловські новини" з'явилася понад 20 літ тому, у нас навіть не було свого комп'ютера. Згодом вона переросла в красиву і поважну, справжню, створену в типографії газету «77 - Меридіан», якою ви бачите її сьогодні. Але центральна тема лишилася тією ж, це, як і раніше, шкільне життя: недосконалість програм та підручників, неймовірне перевантаження, конфлікти з вчителями, образи на дорослих та однолітків, шкільні новини. Це й літературна творчість дітей: вірші, есеї, оповідання, нариси про подорожі, казки.  До роботи залучаються й вчителі, а навіть батьки виступають в ролі авторов. Діти прагнуть діалогу, ми теж. Насамперед, відвертому діалогу сприяють опитування з різних шкільних проблем. Ми намагаємося давати опитування в кожному номері газети. Діти оцінюють шкільне життя і радять, як її налаштувати краще. Їхні відповіді щирі, інколи повчальні.

Газету люблять і дорослі, і діти, і пишпються тим, що вона є. В день виходу газети у них святковий настрій.

Оскільки проблематика газетних публікацій і методи її вирішення співзвучні тому, що робив Корчак, ми приділяємо особливу увагу публікаціям окремих фрагментів його творів, повідомляємо про новини корчаківського руху.

Отже, шкільна газета багатофункціональна. В плані психологічному вона відіграє терапевтичну роль, яка в релігії відведена сповіді, у фрейдизмі — бесіді з психоаналітиками; в плані соціальному вона відіграє ту ж функцію, що й всяка преса у боротьбі за права людини. Але головне — вона допомагає формуванню особистості дитини — вільної, мислячої, толерантної, такої, яка необхідна сучасному і майбутньому світові. Виникнувши з корчаківської ідеї, вона сама стала провідником корчаківських ідей.

Світлана Петровська