Перелік товарно-матеріальних цінностей
закуплених за рахунок коштів  бюджету розвитку за 2017 pік
 для Кловського ліцею №77 Печерського району м. Києва

tovar rozvitok