РІЧНИЙ ЗВІТ 2019 - 2020 н.р.

 

 1. Кількісний та якісний склад вчителів Кловського ліцею № 77

 

Всього педагогічних працівників

Кваліфікаційні категорії

Звання

вища

І

ІІ

магістр/ спеціаліст

бакалавр

б/к

Старший учитель

Учитель-методист

Заслужений учитель України

Кандидат наук

Майстер спорту

Заслужений тренер України

68

46

4

7

9

1

1

7

28

3

3

4

2

 

Подяка управління освіти

Грамота управління освіти

Подяка Департамента

Грамота Департамента

Відзнака ПРР/ Подяка ПРДА

Грамота ПРДА

Подяка КМДА

Грмота КМДА

Подяка Президента

Грамота МОН

Подяка МОН

Знак "Відмінник освіти"

Знак "В. Сухомлинський"

21

34

15

29

14

11

9

1

2

22

1

18

1

 

 

 1. 2.Науково-методична діяльність

 

 • Науково-методична проблема, над якою працює ліцей, основні напрями діяльності

 

Провідною науково-методичною темою є: «Креативна гуманітарна освіта для формування та розвитку компетентної особистості учня ліцею з поглибленим вивченням іноземних мов».

Основні напрямки науково-методичної діяльності:

­   Самоосвіта вчителів у міжатестаційний період. Методичні тижні. Єдиний методичний день. 

­   Узагальнення та презентація передового педагогічного досвіду (проходить в єдиний методичний день, краще презентується на педраді).

­   Організація олімпіадного і конкурсного руху в ліцеї.

­   Творчі звіти кафедр із питань реалізації проектів, спрямованих на організацію позанавчальної діяльності ліцеїстів та інші (кафедральні програми розвитку). (підсумовується на засіданнях кафедр в кінці І та ІІ семестрів).

­   Робота з обдарованими дітьми. 

­   Підвищення якості профільної освіти. 

­   Духовно-моральне виховання і розвиток учнів ліцею.

­   Реалізація нових державних стандартів. 

­   Створення єдиної ліцейської системи оцінки досягнення освітніх результатів ліцеїстів.

­   Робота з молодими фахівцями. Наставництво. 

­   Робота з вчительським портфоліо і портфоліо кафедри. 

­   Здійснення системи контролю за науково-методичною роботою і вибір оцінювальних параметрів (диференціація та індивідуалізація, різноманітність форм і методів контролю, урахування психологічних особливостей особистості учителя, сформованість інформаційних потоків, уніфіковані бланки звітів, тощо).

­   Дослідно-експериментальна робота за темою «Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку освітнього простору ліцею».

 

 • Засідання педагогічної ради (основні питання, які розглядались з методичної роботи).

Дата

Основні питання

 1. 1.

30.08.

2019

Стратегічні орієнтири розвитку ліцею на перспективу. Дорожня карта.

 • Обговорення і затвердження «Плану роботи науково-методичної ради на 2019-2020 навчальний рік».

⁃         педагогічний аналіз підсумків освітнього процесу за 2018-2019 н. р.;

⁃         реалізація дослідно-експериментальної роботи (керівники кафедр);

⁃         система психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу ліцею в умовах реформування системи шкільної освіти;

⁃         пріоритетні завдання ліцею на 2019-2020 н. р.;

⁃         затвердження плану роботи Кловського ліцею на 2019-2020 н. р.

 • Затвердження «Плану роботи щодо підготовки учнів ліцею до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів».
 • Обговорення нових навчальних програм, інтегрованих курсів з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів.
 • Обговорення і затвердження планів роботи кафедр та МО ліцею на 2019-2020 навчальний рік.
 • Про порядок організації харчування учнів у 2019-2020 н. р.
 • Обговорення претендентів – учнів 11 класів на нагородження медалями за результатами успішності попереднього навчального року.
 • Інші питання.
 1. 2.

15.11.2019

Втілення «Концепції «НУШ» в освітньому просторі Кловського ліцею.

 • «Концепції «НУШ» ефективного освітнього простору: від ідеї до реалізації». Організація освітнього процесу згідно вимог НУШ.
  • Освітні технології щодо роботи з обдарованими учнями:

⁃         інноваційна діяльність як умова творення сучасного освітнього простору, продуктивна співпраця учасників навчально-виховного процесу;

⁃         організація та забезпечення участі учнів в олімпіадах з навчальних дисциплін та конкурсу МАН;

⁃         успішність ліцеїста – якість роботи вчителя;

⁃         підсумки роботи зі створення навчальних програм як результат творчо-пошукової роботи вчителя;

⁃         наступність між усіма ланками ліцейної освіти в умовах реформ – ключ до нової якості.

Інші питання

 1. 3.

23.01.

2020

Забезпечення якості ліцейної освіти та освітньої діяльності в умовах змін.

 • Використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах.
 • Результати дослідно-експериментальної роботи вчителів ліцею. Співставлення очікуваних і отриманих результатів експериментальної роботи за темою: «Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку освітнього простору ліцею». (закінчення 5 рефлексивно-прогностичного етапу).
 • «Практика взаємодії класного керівника, психолога, педагога-організатора по створенню необхідних умов для морального виховання і особистісного розвитку.»
 • Визначення стратегічних орієнтирів подальшого формування освітнього простору ліцею.
 • Стан викладання профільних предметів.

4.

07.04.2020

Інноваційний розвиток учителя в умовах змін.

 • Мотивації викладацького складу на творчість та ефективність педагогічної діяльності.
 • Усвідомлення професіоналізму, розпізнавання та реалізація індивідуальних здібностей та особливостей тих, хто навчає і тих, хто навчається.
 • Критерії якості розвитку професіоналізму вчителя:

-         якість технологій освіти;

-         якість освітнього процесу;

-         інтенсивність освітнього процесу;

-         якість управління освітньою системою.

 

 

5.

 

 

02.06.

2020

Стан науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності вчителів ліцею, його вплив на якість освітнього процесу.

 • Результати діяльності роботи кафедр, МО, творчих груп ліцею щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога.
 • Аналіз проблемних науково-методичних питань роботи педагогічного колективу ліцею.
 • Результативність онлайн навчання протягом карантину.
 • Виконання навчальних програм учителями ліцею.
 • Внесення пропозицій до плану роботи ліцею та плану науково-методичної роботи на наступний навчальний рік.

 

 

  

 

 

 

 

 • Засідання науково – методичної ради ліцею.

 

Дата

Тема засідань

Зміст

Вересень

«Перспектива розвитку в умовах реформування освіти»

 1. 1.Проблемний аналіз роботи ліцею за 2018-2019 н. р. Стратегії змін щодо розвитку навчального закладу на 2019-2020 н. р.; результати дослідно-експериментальної роботи: створення освітніх програм, презентація науково-методичного збірника; обговорення концепції НУШ.
 2. 2.Затвердження «Плану роботи щодо підготовки учнів ліцею до участі в 1 та 2 етапах Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів».
 3. 3.Обговорення і затвердження планів роботи кафедр ліцею на 2019-2020 н. р.
 4. 4.Обговорення змісту та вимог нових навчальних програм, інтегрованих курсів з базових дисциплін, підручників, Рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладання навчальних предметів, вивчення нових інструктивних документів.
 5. 5.Організація роботи «Школи молодого вчителя», «Школи молодого класного керівника».

Жовтень

«Діяльність вчителя в умовах реалізації Концепції НУШ»

1. Підготовка до педради, проведення методичних тижнів, складання графіків відкритих уроків по кафедрам, презентації керівниками кафедр методичних напрацювань педагогів-експериментаторів;

2. Затвердження списків учнів для участі в 2 етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

3. Проведення відбіркового туру в ліцеї для участі вчителів ліцею у районному конкурсі «Вчитель року».

4. Підготовка та хід атестації педагогічних працівників ліцею.

5. Взаємовідвідування уроків, стан самоосвіти вчителів.

Презентації інноваційних методик викладання навчальних предметів вчителями ліцею.

6. Розробка освітніх програм. Огляд інструктивно-нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Лютий

«Індикатори сучасної якісної шкільної освіти: умови, механізми, технології її   забезпечення в діяльності ліцею».

 

1. Аналіз нормативних документів, щодо Указу президента України «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

2.Обмін досвідом володіння методикою інтерактивних педагогічних технологій: ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в групах, проектна діяльність.

3. Аналіз участі учнів у 1 та 2 етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, роботі МАН, конкурсах.

4. Дослідна та експериментальна робота вчителів ліцею.

5. Методичні рекомендації щодо участі у районній та міській педагогічних виставках.

6. Моніторинг науково-педагогічної діяльності вчителів, які мають педзвання.

Ознайомлення з новинами методичної літератури.

Квітень

«Ефективність онлайн навчання в освітньому просторі ліцею»

1.Результати чергової педагогічної атестації вчителів ліцею, підсумки курсової перепідготовки.

2. Стан викладання в ліцеї профільних предметів.

3. Обговорення поточних нормативних документів та перспективних проектів щодо нововведень у гуманітарній освіті.

4. Продуктивні результати застосування сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі ліцею.

Червень

«Професіоналізм вчителя, його вплив на освітній простір та якість навчання в умовах змін».

1.Результати діяльності роботи кафедр, творчих груп ліцею щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога.

2. Узагальнення передового досвіду роботи кафедр, творчих груп Кловського ліцею з науково-методичної роботи.

3. Результативність проведення предметних декад.

4. Виконання наказу про підвищення рівня науково-методичної роботи в ліцеї. Аналіз проблемних питань щодо організації та вдосконалення науково-методичної роботи в ліцеї.

5. Виконання навчальних програм вчителями ліцею.

6. Внесення пропозицій щодо плану роботи науково-методичної ради ліцею на наступний 2020-2021 н. р.

 

 • Використання нетрадиційних форм роботи для підвищення педагогічної майстерності:
 1. 1)проведення гри-квесту «Я люблю Україну» для 5, 6, 7-го класів; з української мови для 5-го класу «Морська хвиля б’є об берег»; з української мови для 6-их класів «У країні морфології», до дня народження Т. Г. Шевченка (учителі української мови та літератури Кисла О.Ф., Слюсаренко В.В.);
 2. 2)освітній проект «Моя улюблена книжка» (презентація буктрейлерів; 6 клас, учитель української мови та літератури Слюсаренко В.В.);
 3. 3)онлайн-виставка «Антропогенне забруднення довкілля» до Дня Землі екологічних коміксів, малюнків, плакатів, буклетів, створення спільних проектів «Мій внесок в збереження довкілля» (учні 5 – 9 класів, вчитель Логвиненко М.І.)
 4. 4)вересень 2019 року відбулась презентація книги американської письменниці Марші Талмедж Шнайдер «Януш Корчак: скульптор дитячих душ», в якій представлено живі історії, реальні події, емоційні переживання минулого (книгу з англійської мови перекладено учнями ліцею).
 5. 5)Створення ментальних карт на уроках біології з метою узагальнення матеріалу теми, розвитку критичного мислення та формування розвиваючої компетентності учнів (вчитель біології Чванько Л.В.).
 6. 6)Проектна діяльність учнів на уроках біології «Дослідження процесів росту та розвитку рослини.», «Мій перший домашній вазон» з метою закріплення теоретичного матеріалу та його практичного застосування (вчителі біології Гула О.О., Чванько Л.В.)
 7. 7)Міні-проекти учнів 7 класу «Елементарна розумова поведінка домашніх улюбленців» для формування предметних компетенцій: дослідницької, пізнавальної, природозберігаючої, аналітичної (вчителі біології Гула О.О., Чванько Л.В.).
 8. 8)Проведення конкурсу «Моє родинне дерево» серед учнів 11 класів. Публікація кращих робіт в ліцейній газеті «Меридіан».
 9. 9)Участь у літературно-мистецькому конкурсі серед учнів 9-11 класів «Київ – місто, в якому я живу» (вчитель української мови та літератури Музиченко Н.І.).

10)Конкурс «Реклама книги» серед учнів 8 класів (вчитель української мови та літератури Головкіна О.М., жовтень 2019 р.).

11)Написання Всеукраїнського диктанту з української мови до Міжнародного дня рідної мови (вчитель української мови та літератури Головкіна О.М., 21.02.2020 р.)

12)Конкурс читців творів Т.Г. Шевченка «Іду з дитинства до Тараса…» для учнів 8 класів (вчитель української мови та літератури Головкіна О.М., лютий 2020 р.).

13)Урок-конференція «Мова – ДНК нації» (вчитель української мови та літератури Слюсаренко В.В., 21.02.2020 р.)

14)Організація виставки «Коди про мову» (вчитель української мови та літератури Слюсаренко В.В., лютий 2020 рік).

15)Створення цитатника з української мови «Слово про слово» (вчитель української мови та літератури Музиченко Н.І., лютий 2020 рік).

16)Проект з української мови та літератури «Соціологічне опитування» ( вчителі української мови та літератури, автор проекту – Чорна Л.М., лютий 2020 рік).

 

 

 • Активізація роботи з узагальнення та цілеспрямованого впровадження перспективного педагогічного досвіду:

 

Тема досвіду

Автор

Предмет

Хто вивчав

Етап

Форми узагальнення, поширення

Використання онлайн середовища для вдосконалення організаційно-педагогічних умов інноваційного розвитку освітнього простору ліцею та ведення шкільної документації.

Логвиненко М.І., вчитель інформатики

Інформатика

Заступники директора з навчально-виховної роботи Гула О.О., Пекач К.А.

Поширення

Педагогічні майстерні

Інтеграційні модулі в систематизації знань з предметів природничо-математичного циклу.

 

Вчителі кафедри природничо-математичних дисциплін Гула О.О., Яструб Л.О., Лобода Н.К.

Біологія, фізика, математика

Керівник кафедри та заступник з НВР Гула О.О.

Створення інтеграційного курсу

Педагогічні майстерні

Проект «Формувальне оцінювання»

Вчитель української мови та літератури Слюсаренко В.В.

Українська мова та література

Заступник з НВР Гула О.О.

Створення власного методичного продукту

Педагогічні майстерні

 

 • Вплив педагогічного досвіду на організацію навчання учнів

 

Предмет,

досвід

ПІБ вчителя

Які елементи досвіду втілено

Результат

Примітка

Інформаційні технології в дизайн-освіті

Шведова Ю. Б.,

Логвиненко М.І.

 

 

Навчання проводиться за розробленою програмою з курсу інформатики

Підвищення якості знань з предмету

 

Проектна робота на уроках інформатики

Верещак І. М.

Використання проектної діяльності учнів як елементів уроків

Підвищення інтересу до навчання та якості навчання

 

 

 

Проблемні питання як елемент активації навчання   на уроках біології

 

 

Гула О.О.

 

Розробка та планування уроків з курсу біології

 

Активізація навчального процесу, мотивація до пошукової діяльності

 

Професійний сайт учителя української мови та літератури

http//nataliya-muzychenko.kiev.sch.

in.ua/year/2019/month/2

 

Музиченко Н.І.

Впровадження ІКТ у науково-методичну діяльність

Перехід до електронного журналу, щоденник, якісність он-лайн уроків.

 

Розробка україно-англомовних інтерактивних електронних зошитів «Ecologyle learning copybook»

Логвиненко М.І., вчителі біології, англійської мови

Пошуково-мотиваційна діяльність для активізації навчально-виховного процесу, впровадження інтеграційного аспеку в навчально-виховний процес.

Створення власного авторського продукту

 

 

3. Видавнича діяльність.

Не здійснювалась

 

 1. 4.Науково-методичний супровід

(публікації, творчі звіти, участь у семінарах, конференціях тощо).

- семінари, конференції, тренінги:

 1. 1.Семінар-практикум «Зміст і технології викладання предметів в умовах упровадження нових Державних стандартів» (директор Співакова І.Б., заступник директора з виховної роботи Ферт О.В.).
 2. 2.Перший Міжнародний форум Людського капіталу «Україна майбутнього», модератор М. Богуслав, директор Освітнього Хабу м. Києва, 13.09.2019 р. (директор ліцею Співакова І.Б.)
 3. 3.Освітній Хаб «Територія нових можливостей для кожного», соціальний проект року Київської міської державної адміністрації та Асоціації інноваційної та цифрової освіти (директор ліцею Співакова І.Б., 2019 р.).
 4. 4.Міська науково-практична конференція «Інтеграція індивідуального, суспільного й родинного у вихованні киянина-дошкільника» (директор Співакова І.Б., заступник директора з навчально-виховної роботи Ферт О.В., вересень 2019 р.);
 5. 5.Презентація книги «Скульптор дитячих душ» М.Т. Шнайдер за участю представників посольства Республіки Польща в Україні;
 6. 6.Круглий стіл за участю М.Т. Шнайдер, вчителів кафедри іноземних мов Малісової Н.І., Чесановської Н.А., Волошиної С.Б., Майданик Л.І., учнів 9 -11 класів Кловського ліцею «Робота над книгою «Скульптор дитячих душ» (вересень 2019 р.);
 7. 7.Екскурсія до Бабиного яру для гостей з США (вчителі англійської мови Малісова Н.І., Майданик Л.І., 2019 рік)
 8. 8.Співпраця кафедри іноземних мов з колегами англомовних країн: Frances King, А. Чопівська з Вашингтону, США, провела конференцію з учнями 10-11 класів «Освіта за кордоном»; О.Моор з Лондону, Велика Британія семінар «Система навчання в Великій Британії»; представник Празького Університету Тютчев І.І. провів цикл зустрічей на англійській мові «Навчання в Чехії»; тренінги, лекції, семінари для вчителів та учнів від Міжнародного освітнього центру Pearson-Dinternal.
 9. 9.Семінар для вчителів ліцею «Використання он-лайн середовища для організації навчального процесу: робота з корпоративною поштою, ведення електронних таблиць, планування в календарях» (Логвиненко М.І., вчитель інформатики)

10. Інтернет-конференція за програмою дослідно-експериментальної роботи «Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку освітнього простору ліцею» (вчителі інформатики Верещак І.М., Логвиненко М.І., Шведова Ю.Б.).

11. Семінар для вчителів ліцею «Використання он-лайн середовища для організації різних форм роботи на уроках: створення текстових та табличних документів, ментальної карти, тестових форм» ( вчителі інформатики Логвиненко М.І., Шведова Ю.Б., Верещак І.М.; психолог Мусієнко І.І.).

12. Дистанційний вебінар «Використання он-лайн тестів для організації дистанційного навчання в умовах карантину» (Ферт О.В., вчитель історії, 30.03.2020 «Всеосвіта»).

13. Програма «Інноваційні комунікативні технології у роботі викладача» (Київський університет імені Б. Грінченка, учитель зарубіжної літератури Могилко Т.Р., протягом навчального року).

14. Навчальний семінар «Теорія і практика дистанційного зондування Землі» (сертифікат Copernicus Academy, вчитель географії Федорина О.В.);

15. Науково-методичний семінар «Інформаційний та методичний супровід викладання географії в 10-х класах ЗНЗ» (Інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Б. Грінченко, вчитель географії Федорина О.В., 18.04.2020);

16. Тренінг для вчителів географії «Побудова профілю за топографічною картою. Визначення відстаней, географічних та прямокутних координат» (Київський університет ім. Б. Грінченка, вчитель географії Федорина О.В.);

17. Семінар-практикум для вчителів ліцею «Використання в он-лайн середовищі учбових модулів» (вчителі інформатики Логвиненко М.І., Верещак І.М., вчитель фізики Яструб Л.О., вчитель математики Лобода Н.К.).

18. Дистанційний вебінар «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять», за напрямами «ІКТ. Практичні прийоми.», свідоцтво № В250-176997 «На Урок» освітній проект. ????

19. Дистанційний курс «Вступ до Java – програмування на основі технологій «Blended learning» (Шведова Ю.Б., 30.04.20-15.05.2020).

20. «Онлайн – курс для вчителів початкової школи» (НУШ) (вчитель фізичної культури Турпак Д.І., 25.08.2019).

21. «Інформатика в 7 класі: зміст, методи та дієві інструменти навчання», семінар на курсах підвищення кваліфікації 26.03.2020, сертифікат.

22. Вебінар «Проектна робота на уроках інформатики» (вчитель інформатики Верещак І.М., 31.03.2020, освітній проект «На Урок»).

23. Навчально-методичні семінари для вчителів 1-4 класів Незалежного науково-методичного центру «Розвиваюче навчання» (вчителі початкової школи Гоголь О.В., Северин І.І., Бабюк І. В., Мітченко С.В., Уретій С.В., Швець Н.М., Тригуб М.В., червень 2019 – серпень 2020 р.) ;

24. Міжнародна науково-практична конференція «Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура», вчитель української мови та літератури Музиченко Н.І. з доповіддю «Елементи києвознавства в сучасному уроці української літератури», Київ, КНУ ім. Т. Шевченка, 27.03.2020.

25. Вебінар «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять» (вчитель інформатики Верещак І.М., 25.03.20, освітній проект «На Урок»).

26. Спільні семінари-практикуми Українського товариства Януша Корчака Кловського ліцею № 77 та Київського інституту імені Б. Грінченка «Феномен дитини у творчості Януша Корчака» (21.11.2019 р. та 30.01.2020 р., директор музею Кловського ліцею № 77 Начкебія Н.А.);

27. Семінар-практикум на тему: «Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу через активізацію творчої та пізнавальної діяльності учнів» (вересень 2019 р., психолог Мусієнко І.І.);

28. Семінар–практикум для вчителів–новаторів, які приймають участь в експерименті «Застосування теорії модальності каналів сприйняття дитини та вчителя під час навчальної діяльності» (грудень 2019 р., психолог Мусієнко І.І.).

29. Семінар «Інноваційні підходи у сучасній освіті» (Верещак І.М., он-лайн навчання)

30. Вебінар «Використання сервісу Zoom для проведення дистанційних занять», 25.03.2020, освітній проект «На Урок».

31. Дистанційний вебінар «Інтернет-олімпіади як інструмент урізноманітнення освітнього процесу», вчитель початкової школи Гоголь О.В., 10.04.2020, Всеосвіта.

32. Вебінар «Створення та використання в роботі інтерактивних онлайн-тестів» («На Урок», 15.06.2020).

33. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні виміри української регіоналістики.», м. Ніжин, Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя, 08.04.2020, доповідь «Літературне краєзнавство: реалії та перспективи.»

34. Академія SMART KIDS: участь в семінарах-тренінгах «Мультимедійний комплекс в класі – на допомогу вчителю», «Електронні освітні ігрові ресурси» (учителі початкових класів Гоголь О. В., Северин І. І.);

35. Семінар-практикум «Перехід до електронного журналу і щоденника. Сертифіковані інструменти для дистанційного навчання.» (вчитель української мови та літератури Музиченко Н.І., Київ, Інститут неперервної освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова, 15.05.2020 р.).

36. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» (вчитель української мови та літератури Музиченко Н.І., Київ, НПУ ім. М.П. Драгоманова, 29-30.05.2020 р.).

37. Підготовлено матеріал і наданий інформаційний супровід професору, доктору педагогічних наук Педагогічного університету ім. Комісії національної освіти в Кракові Бочаровій О. А. для написання наукової статті "Музейна педагогіка. Взірцеві приклади або Музей, присвячений життю і творчості Януша Корчака в Кловському ліцеї м. Київа" та презентації історії створення і виховного потенціалу музею Януша Корчака в Кловському ліцеї для Міжнародної наукової конференції "Дитина. Культура-Мистецтво-Освіта" (Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти в Кракові, Kraków, 23-24 травня 2019 р.)

38. Курси підвищення кваліфікації з теми «Методи інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури» (НПУ ім. М.П. Драгоманова, 29-30.05.2020, вчитель української мови та літератури Музиченко Н.І.).

39. Он-лайн навчання згідно програми підвищення кваліфікації «Виховання особистості в освітньому процесі» в рамках І Міжнародної конференції «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» (Музиченко Н.І., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 28-30.05.2020 р.).

40. Участь вчителів початкової школи в семінарах-тренінгах «Мультимедійний комплекс в класі на допомогу вчителю», «Електронні освітні ігрові ресурси» (вчителі початкової школи Бабюк І.В., Мітченко С.В., Академія SMART KIDS, листопад 2019 р.)

41. Участь в семінарі – практикумі «Дні Януша Корчака в Києві» (вчителі ліцею Гоголь О.В., Северин І. В., Бабюк І.В., Мітченко С.В., Бичок І.І., Уретій С.В., Швець Н.М., Тригуб М.В., жовтень 2019 р.)

42. Курси підвищення кваліфікації для вчителів, які викладають в 1 класі НУШ 2020-2021, 2021-2022 н.р.р. «Інтегрований курс для вчителів НУШ» ( вчителі початкової школи Бичок І.А., Уретій С.В., Швець Н.М., Олексенко А.В., листопад 2019 р.)

43. Технічна підтримка курсів підвищення кваліфікації вчителів історії (Київський університет ім. Б. Грінченка, вчитель інформатики Логвиненко М.І.).

44. «Формування цифрової компетентності в умовах інноваційного розвитку освітнього середовища закладів загальної середньої освіти», стаття для науково-практичної інтерне-конференції «Інноваційний освітній простір ліцею: від ідеї до практики», КогутЛ.М.,вчитель інфоратики, 21.10.2019 рік, м. Київ).

45. Вебінар «Медіація: розвиваємо навички розв’язання конфліктів у шкільному колективі», вчитель інформатики Когут Л.М.

46. Вебінар «Дистанційне навчання: психологічні та методичні аспекти», вчитель інформатики Когут Л.М.

47. Workshop «Компетентнісний підхід: виховання», вчитель мистецтва Дейлік Б.П., 27.02.2020 рік

48. Вчителями ліцею проведені відкриті уроки, екскурсії вистави, виступи гуртків:

⁃         відкритий урок біології за темою «Генетика. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю» (9 клас, Гула О.О.),

⁃         відкритий урок з музики «Традиційні народні інструменти» (6 клас, Дейлик Б.П.),

⁃         відкритий урок з правознавства «Антикорупційний урок» (9 клас, Бондаренко О.В.),

⁃         екскурсії музеєм історії Кловського ліцею № 77 та музеєм Януша Корчака “Пам’яті вчителя” (екскурсоводи: учні Кловського ліцею № 77),

⁃         виступ хореографічного гуртка учнів ліцею, відкритий урок з балету «Перші кроки» (художній керівник Шумак Ю.В.),

⁃         вистава «Крила» за ідеями Януша Корчака (актори: учні Кловського ліцею № 77, художній керівник Лаукамп Н.С.).

 

 1. 5.Експериментально-дослідна робота

 

В січні 2014 року на НМР за участю Щекатунової Ганни Дмитрівни, завідувача кафедри методики та психології дошкільної і початкової освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидата педагогічних наук, доцента, було вирішено розширити науково-експериментальне поле діяльності ліцею. Справа в тому, що в останнє десятиліття українське суспільство, яке вступило в смугу радикальних реформ, вимагає від системи шкільної освіти більш гнучкого, в ідеалі – випереджувального реагування на зміни в соціальному середовищі, адаптації до них. Це потребує не лише істотного посилення самостійної і продуктивної діяльності школярів, розвитку їхніх особистих якостей і творчих здібностей, умінь самостійно розв’язувати проблеми, орієнтуватись у житті суспільства, але і цілісних якісних змін щодо організації життєдіяльності шкільних освітніх систем. Запускають цей рух та динаміку розвитку навчальних закладів інноваційні процеси. Під їхнім впливом змінюються, зазвичай, окремі компоненти шкільних освітніх систем — мета, зміст, методи й технології навчання, тощо.   Щоб стихійні педагогічні інновації, які склалися в сучасній шкільній освіті стали технологіями потрібно усвідомити: є новий клас дослідницьких завдань, які необхідно вирішувати як в педагогічній науці, так і на практиці. Тому в ліцеї було розпочато роботу над темою «Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку освітнього простору ліцею». Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня за вищезазначеною темою була затверджена наказом Департаменту освіти і науки молоді та спорту в березні та схвалена на вченій раді ІППО КУ імені Бориса Грінченка 22.04.2014 року.

Термін проведення експерименту: січень 2014 - червень 2019 року. В ліцеї було визначено нову науково-методичну структуру поділу на кафедри, МО та напрями експериментальної діяльності кафедр. Створено програми та плани реалізації кафедр.

В 2019-2020 навчальному році закінчено 5рефлексивно-прогностичний етап (січень – жовтень 2019 р.), про що було звітовано на вченій раді Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

5. Рефлексивно-прогностичний етап (січень - жовтень 2019 р.)

 1. 1.

Співставлення очікуваних і отриманих результатів експериментальної роботи.

Січень-лютий

2019 р.

Зовнішня та внутрішня експертизи, експертний висновок.

 1. 2.

Визначення стратегічних орієнтирів подальшого формування освітнього простору ліцею.

Березень 2019 р.

Проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції.

 

 1. 3.

Впровадження інноваційних проектів розвитку ліцею.

протягом року

Методичні рекомендації щодо інноваційного розвитку освітнього простору ліцею.

 1. 4.

Обговорення стратегічних орієнтирів подальшого формування освітнього простору ліцею та питання впровадження інноваційних проектів розвитку ліцею на засіданнях МО, науково-методичної ради ліцею.

жовтень 2019 р.

Матеріали до засідання педагогічної ради.

 1. 5.

Підведення підсумків п’ятого етапу дослідно-експериментальної роботи. Засідання педагогічної ради.

жовтень

2019 р.

Науковий звіт.

Наказ по ліцею.

 

На засіданнях НМР розглядались питання експериментальної роботи (див. таблицю «Засідання НМР»). В цьому навчальному році:

-       Продовжувалась робота по створенню науково-методичних умов для реалізації нових державних стандартів на основі нових підходів до календарно-тематичного та поурочного планування.

-       Залучались вчителі до інноваційної діяльності щодо формування ліцейного компоненту сучасного змісту шкільної освіти, ведеться робота над створенням освітніх програм з предметів (з біології, математики, профільної програми «Гіди-перекладачі» та ін..) та кафедральних освітніх програм.

-       Перевірялась експериментальна модель нового освітнього простору ліцею.

-       За результатами роботи надрукований науково-методичний збірник вчителів Кловського ліцею.

В освітній простір ліцею було впроваджено систему G Suite for Education, що дає змогу учням, вчителям та батькам взаємодіяти у єдиному інформаційному просторі, за допомогою використання пакету хмарних сервісів. За допомогою даної системи  впроваджено електронну базу всіх учасників навчально-виховного процесу, проведено семінари та практикуми по використанню системи у різних видах навчальної та виховної діяльності, проводилось тестування сервісу для різних форм роботи на уроках та в позаурочний час.

Основні переваги використання G Suite for Education у навчальному закладі:

 • можливість групування учнів, вчителів, батьків за класами, темою певної роботи, заходами тощо для обміну інформацією та спільної роботи у режимі онлайн;
 • використання онлайн засобів для роботи з документами, презентаціями, таблицями без потреби їх встановлення на пристрій;
 • отримання хмарного диску для зберігання інформації у необмеженому обсязі;
 • створення тематичних модулів у застосуванні Classroom з метою вивчення чи розгляду учнями певної навчальної теми, в модулі можна писати на доступ всієї групи, коментувати, вчитель має змогу викладати завдання, файли до нього, оцінювати надіслані роботи;
 • прив’язувати електронний календар до заходів ліцею, метод об’єднань, учнівських колективів;
 • надсилати та отримувати електронні листи будь-якому учаснику процесу;
 • створювати для батьків онлайн документи для їх ознайомлення з поточним, тематичним та підсумковим оцінюванням;
 • викладати фото- та відео- файли для спільного перегляду та використання.

Крім того, Кловський ліцей № 77 був експериментальним навчальним закладом лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПНУ за темою НДР «Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у загальноосвітніх навчальних закладах (2017-2019 рр.)».

 

 

 

 

 

 

 

 1. 6.Впровадження ІКТ в науково-методичну роботу.

                   Інноваційна складова методичної роботи в закладі.

 

Предмет

Категорія працівників

Назва інновації

Форми роботи з підготовки вчителів до роботи в інноваційному просторі

Напрацьовані матеріали

Інформаційні технології

Вчителі інформатики Логвиненко М.І., Верещак І.М., Шведова Ю.Б., Когут Л.М.

Програма та календарне планування з інформаційних технологій

Апробація та впровадження, обмін досвідом

програма

Електронний збірник завдань, тестів, дидактичних матеріалів тощо “Наочна геометрія” (за програмою геометрії 7 класу)

Апробація на уроках геометрії

Електронний збірник

 • Розробка новітнього курсу з програмування  "Python turtle" для учнів 4-х та 5-х класів.
 • Впровадження в освітній простір ліцею системи G Suite for Education для створення єдиного інформаційного простору між учнями, вчителями, батьками: журнал відвідування, системи зберігання медіа-файлів.
 • Введено для користування на уроках додатку Google Classroom.
 • Впровадження ІКТ в науково-методичну роботу:

-          сайт ліцею

-          корпоративна он-лайн система GSuite for Education

-          медіа-канали ліцею у соціальних мережах You Tube, Instagram

Апробація та його практичне випробування

Курс з програмування

Зарубіжна література

Вчителі зарубіжної літератури

Рольова гра, сюжетна гра, дебати, дискусії, діалогічне навчання, проблемна ситуація, рефлексія, метод проектів.

Майстер-класи, розробки уроків

Методичні розробки

Українська мова та література

Вчителі української мови та літератури

Інтерактивні технології, створення ситуації успіху на уроці, метод проектів, уроки дистанційного навчання, використання прийомів критичного мислення, впровадження кейс-технологій, метод 6 капелюхів: формування латерального мислення де Боно, створення буктрейлерів, методика скетчноутинг.

Педагогічні майстерні, майстер-класи

Методичні розробки, електронні конспекти уроків, відеороботи, проекти

Історія

Вчителі історії

Метод проектів, інтерактивне навчання, електронні конструктори таблиць, нові технології календаризації навчального матеріалу.

Педагогічні майстерні, майстер-класи, семінари

Методичні розробки, електронні конспекти уроків, відеороботи

Англійська мова

 

Малісова Н.І.

 

Верхняцька Л.А.

«Роль іноземних мов в сучасному суспільстві »

«Використання фразових дієслів на уроках англійської мови»

Дистанційна, курси підвищення кваліфікації, самоосвіта

Стаття в науковий збірник

Французька мова

 

Начкебія Н.А.

 

Солодовська О.О.

«Розробка програми з французької мови»

«Розробка програми, підготовка дидактичного інформаційного збірника»

Дистанційна, курси підвищення кваліфікації, самоосвіта, ІКТ

Статті в науковий збірник, авторська програма

Природничо-математичний цикл

Вчителі математики, біології

 

 

 

 

Вчитель біології Гула О.О., вчитель фізики Яструб Л.О.

Виготовлення та запуск сайту кафедри, метод проектів, інтерактивна методика, створення освітніх програм, спецкурсів, інформаційних паспортів тем, технологічних карт уроків.

 

Робота над інтеграційним модулем «Вивчення фізіологічних процесів у живих організмах як коливально-хвильових явищ через застосування графіків тригонометричних функцій»

Педагогічні майстерні, майстер-класи, конференції, семінари,

Методичні розробки, Електронні конспекти уроків, електронні сайти

Кафедра початкових класів

Вчителі-класоводи

Створення «Програми адаптації першокласників в школі», формування банку даних «Методичне забезпечення НУШ», створення портфоліо учнів початкової школи,

формування банку даних «Календарне планування нової початкової школи»,

розробка методичних рекомендацій та дидактичних засобів супроводу уроків «Я досліджую світ. Інтегрований курс. 1 клас.»

Педагогічні майстерні, майстер-класи, семінари

Методичні розробки, Електронні та відео-ресурси

Кафедра класних керівників

Класні керівники

Проектна діяльність, реалізація, технології портфоліо особистих досягнень

класного керівника

Педагогічні майстерні, майстер-класи, семінари

Методичні розробки

Естетично-валеологічна кафедра

Вчитель фізичної культури

 

 

 • Розробка навчальної програми з фехтування для учнів 5-6 класів (1-2 рік навчання)

Обговорення на засіданні кафедри

Навчальна програма

Музейна робота

Директор музею

Електронні проекти, віртуальні екскурсії

Опрацювання матеріалу, робота з онлайн курсами та інтернет ресурсами

Сім електронних проектів «Історія моєї школи»

Інформаційні технології

 

Науково-практична інтернет- конференція «Інноваційний освітній простір ліцею в умовах реалізації концепції «Нова Українська школа»: від ідеї до практики».

Презентації методичних статей, майстер-класи, педагогічні майстерні

Методичні рекомендації, розробки.

 • Результатом дослідно-експериментальної роботи є інноваційний інтелектуальний продукт педагога. Основними формами інтелектуальної продукції вчителів ліцею стали авторські програми «Спецкурс Гіди-перекладачі» Бабіченко І.В., «Англійська література» Дегтяренко М.О., «Спецкурс «Порівняльна анатомія і фізіологія тварин» Гула О.О., «Авторська навчальна програма з фізики для 7 класу» Яструб Л.О., «Спецкурс з математики в старшій школі» Тихонової М.Й., «Основи дизайну. Програма профільного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів у 10-11 класах» Шведова Ю.Б.
 • Розгляд питань інноваційної діяльності на педрадах, семінарах тощо.

                                                                                                                                                                                                      

   Ознайомлення педпрацівників із сучасними педагогічними інноваціями

 

Проходить через обмін досвідом між кафедрами, методичним об’єднаннями, проведення майстер-класів, методичних тижнів. Результати підсумовуються на засіданнях НМР та педагогічних радах.

У межах експерименту «Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку освітнього простору ліцею» співпрацювали творчі групи:

 • Ферт О.В., Василенко Я.Л., Співакова І.Б., Бондаренко О.В.: «Створення культурного-інтелектуального інноваційного простору ліцею, що сприяв би формуванню активної громадянської позиції ліцеїстів»;
 • творча група вчителів-експериментаторів (Чванько Л.В., Круцюк Н.А, Гула О.О., Солодовська О.О., Дзюбко В.Є., Шведова Ю.Б., Яструб Л.О.): «Формування інноваційного простору ліцею методом створення проектів та індивідуальних навчальних програм»;
 • творча група вчителів-корчаківців (Петровська С.В., Круцюк Н.А., Чесановська Н.А., Співакова І.А., Бичок І.А.): «Формування інноваційного виховного простору ліцею засобами педагогічної спадщини Я.Корчака»;
 • творчі групи вчителів початкових класів (Гоголь О.В., Северин І.І.): «Формування соціальної компетентності молодших школярів»; Уретій С.В., Швець Н.М.: «Формування пізнавальної компетентності молодших школярів»; Бичок І.А., Фещун О.М.: «Формування особистісної компетентності молодших школярів»; Бабюк І.В., Мітченко С.В.:«Формування самоосвітньої компетентності молодших школярів»
 • Начкебія Н.А, вчитель французької мови, «Проектування змісту навчального предмету «Іноземна мова» на засадах білінгвальної освіти»,
 • Солодовська О.О, вчитель французької мови, «Формування мовних компетентностей засобами ІКТ (електронних підручників) на уроках французької мови»,
 • Дзюбко В.Є, вчитель російської мови та світової літератури, «Формування комунікативних компетентностей на уроках російської мови»,
 • Гула О.О., вчитель біології «Проблемні питання як один з елементів активізації освітнього процесу»
 • Чванько Л.В., вчитель біології, "Інноваційний підхід до організації пізнавальної діяльності учнів на уроках природничого циклу",
 • Шведова Ю.Б, вчитель інформаційних технологій, «Формування конструктивних умінь особистості засобами дизайн-освіти. Впровадження та використання новітніх інформаційних технологій у навчанні»,
  • Гоголь О.В, вчитель початкової школи, «Система розвивального навчання в сучасній школі».

 

Реалізація дослідницьких проектів кафедр відбувалась через впровадження продуктивних інноваційних технологій: інтерактивних, проектних, технологій критичного мислення, ІКТ:

 • Природничо-математична кафедра: «Розробка та впровадження інноваційної освітньої програми предметів природничо-математичного циклу в умовах розвитку компетентнісної ліцейної освіти».
 • Суспільно-гуманітарна кафедра: «Оновлення змісту та методики суспільно-гуманітарної освіти як умова формування компетентного ліцеїста та випускника».
 • Кафедра валеологічно-естетичних дисциплін: «Розробка та експериментальна перевірка інноваційної моделі розвитку освітнього простору ліцею через формування творчих, конструктивних, фізичних та валеологічних компетентностей».
 • Кафедра початкової школи: «Формування готовності молодшого школяра до особистої самореалізації в умовах інноваційного розвитку освітнього середовища».
 • Іноземної філології: «Організація проектно-дослідницької діяльності вчителів іноземних мов в умовах розвитку освітньо-інноваційного простору ліцею».
 • Кафедра класних керівників: «Модернізація виховної системи ліцею, яка зумовлює розвиток єдиного виховного простору, що забезпечує формування ліцеїста з інноваційним типом мислення, культури і поведінки».
 • Соціально-психологічна служба. «Психологічний супровід розвитку ліцею типу як закладу інноваційного типу розвитку. Вплив інноваційної діяльності педагога на освітньо-виховний простір ліцею, сприятливий для розвитку особистості учня: самооцінки, мотивації, ціннісних орієнтацій.»

Вчителі працюють в таких напрямках інноватики:            

 • Розробка, апробація та впровадження НМК (навчально-методичного комплексу) з вивчення інформаційних технологій за курсом “Інформаційні технології у дизайн освіті” для 5-11 класів з інтегруванням навчальних курсів. Досягнення ефективності сучасних педагогічних технологій шляхом мотивації навчання ліцеїстів та принципу наступності в початковій, середній та старшій школах. (Шведова Ю.Б., вчитель інформаційних технологій, вчитель-методист, ).
 • Формування мовних компетентностей засобами ІКТ та новітніх педагогічних технологій (Верещак І.М., вчитель інформаційних технологій, вчитель вищої категорії).
 • Система використання сучасних ІКТ для введення елементів дистанційного навчання та двостороннього зв'язку учень-вчитель, батьки-вчитель, батьки-учні. Логвиненко М.І., вчитель інформаційних технологій, вчитель вищої категорії).
 • Впровадження елементів інноваційних технологій для підвищення активності учнів на уроках біології (Гула О.О., вчитель біології, вчитель-методист).
 • Інноваційний підхід до організації пізнавальної діяльності учнів на уроках біології; (Чванько Л.В., вчитель біології, вчитель першої категорії).
 • Формування мовних компетентностей засобами ІКТ та новітніх педагогічних технологій. (вчителі-методисти англійської мови Довгань О.В. та Чесановська Н.А.).
 • Використання елементів методики формування критичного мислення на уроках іноземної мови (Суркова Н.О., вчитель-методист англійської мови; Начкекбія Н.А., вчитель вищої категорії, Солодовська О.О., старший вчитель, вчителі французької мови).
 • Вищий рівень педагогічної майстерності – пошук власної методичної системи задля різнобічного розвитку творчості, самостійного мислення учнів. (вчителі-методисти Сіяниця Т.Є. та Малісова Н.І., вчителі англійської мови).
 • Вчителі початкової школи працюють за системою розвивального навчання Ельконіна-Давидова.
 • Вчителі історії Ферт О.В. та Василенко Я.Л. (вчителі-методисти) використовують у своїй роботі методи проектних та мультимедійних технологій, інтерактивні методики (конференції, круглі столи із застосуванням мультимедійних проектів).

Про впровадження системи G Suite for Education, що дає змогу учням, вчителям та батькам взаємодіяти у єдиному інформаційному просторі, за допомогою використання пакету хмарних сервісів було написано у розділі 5. Експериментально-дослідна робота.

 

             Форми методичної роботи по впровадженню НУШ

 

 • Інтегрований курс для вчителів НУШ пройшли вчителі початкових класів Северин І. І. (вища категорія, старший вчитель), Мітченко С. В. (вища категорія, вчитель-методист), Бабюк І. В. (вища категорія, старший вчитель), Фещун О. М. (вища категорія, старший вчитель).
 • Проведено засідання кафедри початкових класів:

- Круглий стіл «НУШ: успіхи та виклики першого року впровадження» (серпень 2019);

- «Педагогіка партнерства НУШ » (листопад 2019 р.);

- «Нестандартні батьківські збори та їх проведення» (листопад 2019 р.);

- «Забезпечення якості ліцейної освіти та освітньої діяльності в умовах змін» (січень 2020);

- «Узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів кафедри.»

(червень 2020 р.).

 

7. Нові форми методичної роботи. Дистанційне навчання.

 

Проведення уроків на платформах Zoom, Google Meet та Skype.

 

Використання набору хмарних сервісів пакету GSuite for Education для здійснення тристороннього зв’язку: учень-вчитель-батьки, а саме:

 • створення предметних модулів у додатку Google Classroom з можливістю колективного обговорення планів навчання у модулі всіма учасниками, викладання вчителем та учнями конспектів, практичних робіт, відео- та графічних файлів, тестових завдань(google forms, презентацій (google presentation) тощо; додаванням завдань з можливістю подальшого оцінювання та індивідуальної корекції;
 • обмін файлами та структурування навчального матеріалу відповідно до тем у додатку Google Drive, з можливістю надання доступу до інформації різним групам учасників для спільної роботи в документах;
 • поточне та тематичне оцінювання учнів з доступом до цієї інформації батьків у Google таблицях;
 • створення розкладу онлайн уроків для учнів по класово в Google календарі з посиланнями-запрошеннями до уроку та додатковими коментарями щодо завдань та ресурсів для використання

 

Використання інших онлайн ресурсів для створення схем, графіків, таблиць тощо з метою візуалізації навчального процесу.

 

 

 

 

Захист міні-проектів на уроках природничо-математичного циклу

 

 

 

 

 

Проведення різних форм уроків, зокрема:

 

-         білінгвальні уроки (часткове використання іноземних мов при проведенні уроків різних спрямувань)

 

 

 

 

-         робота в групах

 

 

-         інтерактивні уроки, де групи учнів працюють спільно в одному документі

 

 

 

 

 

Позаурочна діяльність спрямовувалась в таких напрямках:

 • 26.03 Online гра «Що? Де? Коли?» для учнів 5-11 класів та вчителів ліцею. Платформа «Kahoot»

 

 • Публікація добірок цікавої української та зарубіжної літератури, топ-фільмів з історії від вчителів ліцею у telegram-каналі ліцею

 

 • Предметні online-олімпіади для учнів початкової школи:

○       «Всеосвіта. Весна 2020» - українська мова; «На Урок» - українська мова та література (квітень)

 

○       «На Урок». Українська мова та література, математика (травень)

 

 • 30.03-11.04 Флешмоб “Все буде добре”, 2-6 класи. Створення малюнків “Підтримаємо країни світу”. Флешмоб започатковано українцями в Італії

 

 • 16-26.04 Фестиваль власноруч виготовлених Великодніх страв. 5-11 класи. Відео-ролики процесу приготування

 

 • 22.04 Акції до “Дня Землі”, проведені з метою виховання в учнів екологічного мислення:

“Чиста планета починається з мене”:

 • посадка саджанців у родинному колі
 • прибирання лісових насаджень, лісосмуг, берегів водних об’єктів, прибудинкових територій учнями та їх батьками від сміття

 

○       Створення відеороликів та історій-коміксів екологічного спрямування. 5-8 класи

 

 • 23.04 До міжнародного Дня книги:

○       онлайн-опитування “Улюблені книги клов’ян”

 

 

○       відкриття літературної рубрики рецензій та рекомендацій учнів та вчителів ліцею “Прочитай цю книгу” на сторінці Ліцею в Instagram

 

 • 24-26.04 Створення плакатів до Дня пам’яті Чорнобильської катастрофи”

 

 • Онлайн ранкові руханки та заняття зі стретчингу, 3-9 класи та вчителі

 

 • 08.05 Проведення традиційного Мітингу пам’яті. Вчителі, учні та батьки

 

 • 15.05 Участь у конкурсі “Фото з сімейного архіву” до Дня сім’ї, що проводився Київською Малою академією наук учнівської молоді. Перемога відео-ролика учня 7-Б класу Присади Олександра

 

 

 • 18.05 До Дня боротьби за права кримськотатарського народу відео-виступ учениці 9-А класу Дзьомбак Юлії про історію свої родини

 

 • 21.05 Онлайн-екскурсія до Музею космонавтики
 • 21.05 До міжнародного Дня вишиванки:

○       Онлайн танцювальний флешмоб учнів молодшої та середньої школи, 2-6 класи

 

○       Відео-розповіді про традиції та витоки свята, 2-6 класи

 

 • 22-24.05 Участь учнів 2-11 класів у міжнародному етапі математичного конкурсу “Кенгуру”
 • 29.05 Свято “Останнього дзвоника” онлайн

 

 • 31.05 Вернісаж художніх та авторських фото робіт учнів та вчителів ліцею до Дня Києва

 

8. Поліпшення психологічного супроводу навчально-виховного процесу.

 

Соціально-психологічний супровід навчально-виховної діяльності в рамках всієї експериментальної роботи розглядався психологічною службою Кловського ліцею, як процес, як цілісна діяльність практичного психолога, адміністрації ліцею, класних керівників та вчителів – предметників, в рамках якої можна виділити три обов'язкові взаємопов'язані компоненти:

 • систематичне відстеження психолого-педагогічного статусу ліцеїста і динаміки його психічного розвитку в процесі шкільного навчання;
 • створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості ліцеїста і його успішного навчання;
 • створення соціально-психологічних умов для надання допомоги ліцеїстам, які мають проблеми психологічного характеру, що заважає у навчанні та соціалізації учнів ліцею .

Підсумовуючи комплексу роботу з супроводу навчально-виховного процесу ми можемо говорити про такі наші результати:

 • створено сприятливі умови для успішного навчання, особистісного розвитку та зміцнення психофізичного здоров'я ліцеїстів;
 • покращено психологічний комфорт учнів на уроках і, як наслідок, активізовано потребу в отриманні нової інформації - «бажанні вчитися» та потреби в навчанні;
 • здійснено моніторинг динаміки психологічного розвитку і психолого-педагогічного статусу учня;
 • розроблено індивідуальні освітні траєкторії на основі формування стійкої учбової мотивації учнів;
 • налагоджено ефективне співробітництво і взаємодію між психологом, педагогами і батьками в процесі навчання і виховання учнів в ліцеї;
 • підвищено рівень психологічних знань серед усіх учасників навчально-виховного процесу;
 • відстежено ефективність інновацій, динаміку окремих параметрів і критеріїв.

9. Робота з обдарованою молоддю.

(участь та перемоги учнів у різноманітних конкурсах, фестивалях, олімпіадах, турнірах тощо).

 

 • Організація та участь вчителів та учнів у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів, Міжнародному конкурсі з української мови ім.. П.Яцика, мовно-літературного конкурсу Шевченка (районний та міський етапи листопад-березень 2019-2020 н.р.) .
 • Проведення районних етапів олімпіад з географії, німецької мови на базі ліцею (листопад 2019 р.);

Кількість призових місць на ІІ (районному) етапі

Всеукраїнських учнівських олімпіад

 

Кількість призових місць

І місце

16

ІІ місце

31

ІІІ місце

40

Всього

87

 

 

Кількість призових місць на ІІІ (міському) етапі

Всеукраїнських учнівських олімпіад

 

Кількість призових місць

І місце

5

ІІ місце

8

ІІІ місце

6

Всього

19

 

 • Участь учителів у підготовці учнів до конкурсу МАН (грудень-березень 2019-2020 н. р.):
 • відділення комп’ютерних наук, секція комп’ютерних систем та мереж: Верещак І.М. працювала з учнем 11-А класу Мєзєнцевим Є.;
 • відділення фізики та астрономії, секція експериментальної фізики: Яструб Л.О. працювала з учнем 10-Б класу Чогадзе Д.;
 • відділення української мови та літератури, секція літературної творчості: Чорна Л.М. працювала з ученицею 11-А класу Караєвою С.
 • Призери МАН:

-         Снітко М., учень 11 класу, 3 місце на ІІ міському етапі МАН, секція «Філософія, базова дисципліна «Історія України»»);

-         Дзьомбак Ю., учениця 9 класу – І місце на районному етапі МАН, секція «Етнологія».

 • Участь учителів у підготовці та проведенні міжнародних конкурсів «Геліантус» (природознавство), «Кенгуру» (математика), «Соняшник» (українська мова, народознавство), «Sunflower» (зарубіжна література),онлайн-олімпіадах з української мови та літератури, математики, музичних конкурсах та вікторинах, шахових турнірах.
 • Кенгуру: Всеукраїнський етап брали участь 210 учнів середньої школи (2 відмінних результати, 39 - добрих, 169 - сертифікати учасника); 109 учнів початкової школи (2-4 класи); Міжнародний етап (2-11 класи) -122 учасника;
 • Участь у музичній вікторині «Від А до Я» - І місце на районному етапі.
 • Участь в Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика:

ІІ етап (районний) – 11 призових місць: ІІ місце – 3 учня, ІІІ місце – 8 учнів;

ІІІ етап (міський) – 6 призових місць: Брагинець А. (4 клас), Городецька А. (6 клас), Покрас В. (7 клас), Ігольникова С. (9 клас), Караєва С. та Білоус М. (11 клас).

 • Участь у Всеукраїнському мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка:

ІІ етап (районний) – 11 призових місць: І місце – 3 учня, ІІ місце – 2 учня, ІІІ місце – 6 учнів;

III етап (міський) – 5 призових місць: Смелянська С. Форостяна О., Горбатюк Д., Караєва С., Білоус М..

 • У Всеукраїнській народознавчій грі «Соняшник» брали участь 111 учасників:

початкова школа: «Диплом переможця» - 2 учня;

середня та старша школа - регіональний етап: диплом І ступеня - 23 учнів, ІІ ступеня – 15 учнів, ІІІ ступеня – 10 учні;

всеукраїнський рівень: диплом І ступеня – 4 учні, ІІ ступеня – 7 учнів, ІІІ ступеня – 32 учні.

 • У Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус» приймали участь 126 учасників, «Диплом переможця» - 11 учнів початкової школи та 16 учнів середньої школи.
 • У Всеукраїнській грі із зарубіжної літератури «Sunflower» :

початкова школа: взяли участь 117 учнів, «Диплом переможця» - 3 учня; середня та старша школа: брали участь 156 учнів, диплом І ступеня регіонального рівня – 8 учнів, ІІ ступеня регіонального рівня – 6 учнів; диплом ІІІ ступеня регіонального рівня – 20 учнів, диплом ІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 1 учень, диплом ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня – 2 учні.

 • Участь учнів Кловського ліцею у міських змаганнях на Кубок Київського міського голови з шахів «Кришталева тура» - 3 місце Балабанов Микита (районний етап).
 • Учні ліцею приймали участь у тижні добрих справ «Конкурс соціальних роликів».
 • Участь у Всеукраїнському конкурсі «Українське народознавство. Всеосвіта» взяли участь учні початкової школи, переможці: диплом І ступеня – 1 учень, диплом ІІ ступеня – 2 учня, диплом ІІІ ступеня – 4 учня.
 • Участь в олімпіаді з української мови для учнів початкової школи «Всеосвіта – весна2020» взяли участь 10 учнів, переможці: диплом ІІ ступеня – 3 учня, диплом ІІІ ступеня – 5 учнів.
 • Участь в онлайн-олімпіаді з української мови «На Урок – весна 2020», переможці: диплом І ступеня – 6 учнів, диплом ІІ ступеня – 3 учня.
 • Участь в онлайн – олімпіаді з математики «На Урок – весна 2020», переможці: диплом І ступеня – 9 учнів, диплом ІІІ ступеня – 1 учень.

 

 Результати науково – методичної роботи кафедри класних керівників за 2019- 2020 н.р.

 

Робота кафедри класних керівників у 2019-2020 навчальному році була направлена на виконання «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», «Концепції національно-патріотичного виховання молоді», «Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року», листа МОН України від 16.08.2019 № 1/9-523 "Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році" згідно програми «Виховання» ліцею і спрямована на створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей. Працюючи над впровадженням програми «Виховання» класні керівники будували свою роботу за напрямками:

 • патріотичне виховання підростаючого покоління, формування любові до України, поваги до народних традицій, національних цінностей українського народу;
 • зміцнення духовного і фізичного здоров’я дітей, утвердження здорового способу життя;
 • правова культура громадян, превентивне виховання: профілактика правопорушень, просвітницька діяльність, спрямована на формування негативного ставлення до протиправних діянь, ужиття заходів, направлених на підвищення моральності в суспільстві;
 • профілактика жорстокості та насильства в дитячому колективі, створення умов для формування безпечного освітнього середовища;
 • вдосконалення системи роботи Учнівського самоврядування ліцею в співпраці з батьківським комітетом та педагогічним колективом;
 • розвиток творчих обдарувань ліцеїстів, задоволення їхніх інтересів та можливостей усвідомлення цінностей духовного зростання;
 • розвиток навичок соціальної компетентності, активізація особистісного потенціалу для самореалізації та самоствердження в різноманітних сферах людської життєдіяльності, підготовка підростаючої молоді до дорослого, сімейного життя;
 • морально-етичне виховання школярів;
 • вивчення правил безпеки життєдіяльності;
 • профорієнтаційна робота у 9-11 класах.

           

         Робота класних керівників спрямована на створення єдиної системи у роботі з класом, насамперед на організацію класного колективу, роботу з активом, співпрацю з органами учнівського самоврядування, організацію та проведення змістовних, раціональних позакласних заходів, відповідних до віку та потреб класних годин, рекомендованих психологічною службою, навчально-виховних екскурсій, походів. З цією метою розроблені єдині обов’язки класних керівників:

 • планування та організація виховної та культурно-масової позаурочної роботи з учнями через індивідуальний план роботи класного керівника;
 • сприяння становленню учнів як особистостей, створення умов для розвитку їх здібностей, талантів, участі у художній, технічній, фізкультурно - спортивній, трудовій діяльності ліцею;
 • вивчення індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів учнів, їх ставлення до навчання, праці, громадських доручень через систему психодіагностики, психолого – педагогічних характеристик класу та учнів, соціометрію;
 • організація та проведення батьківських зборів, конференцій;
 • розвиток пізнавальних інтересів учнів, залучення їх в гуртки, спортивні секції, предметні клуби;
 • дотримання педагогічної етики, поваги до гідності учнів;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • постійне підвищення свого професійного рівня, користування навчальними та виховними програмами та посібниками інформаційно – бібліотечного центру ліцею;
 • спрямування роботи на розвиток і надання допомоги органам учнівського самоврядування;
 • забезпечення щоденного належного чергування учнів у класі та чергування по ліцею;
 • проведення інформаційно – просвітницьких, виховних та позакласних заходів;
 • контроль за відвідуванням занять учнями, перевірка наявності шкільної форми.

 

Дослідження проблеми оптимізації виховного процесу у 2019-2020 навчальному році та аналіз результатів роботи кафедри класних керівників здійснювалися згідно мети та завдань та на основі плану реалізації програми «Виховання».

У 2019-2020 навчальному році відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» згідно Закону України «Про освіту» мета роботи кафедри - це різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві, має прагнення до самовдосконалення, готова до свідомого життєвого вибору та реалізації. Класний керівник має бути в авангарді інноваційних змін і орієнтованим на потреби ліцеїста.

Загальна проблема, над якою працює кафедра: «Процес соціалізації ліцеїста у мультикультурному виховному просторі ліцею.»

Завдання:

 • відпрацювання та впровадження інноваційних методик та технологій виховання;
 • реалізація програми «Виховання» згідно основних виховних модулів;
 • моніторинг результатів виховного процесу, сформованих основних компетентностей ліцеїстів, їх цінностей та орієнтирів (тестування, анкетування класних керівників, батьків, ліцеїстів);
 • моделювання виховної системи класу як сучасної форми проектування життєдіяльності учнівського колективу.

 

Напрями діяльності

Зміст роботи

Кінцевий результат

1. Реалізація векторів розвитку програми «Виховання»

1.1 Відпрацювання та впровадження інновацій у рамках реалізації та ефективності програми «Виховання»

1.1.1.Підготовка та випуск методичних матеріалів з проблеми дослідження.

2. Удосконалення методичного супроводу реалізації програми «Виховання»

 

2.1. Підготовка, написання й апробація педагогами авторських розвивальних методик.

2.2. Підготовка й проведення конференцій, семінарів, тренінгів і круглих столів з обміну досвідом роботи.

2.1.1.Класний керівник володіє високим рівнем методологічної компетентності, створення та вдосконалення портфоліо класного керівника.

3. Підвищення професійної компетентності класного керівника.

 

3.1. Створення нової організаційно-управлінської

моделі діяльності класного керівника, в якій традиційні виховні компоненти взаємодоповнюються

інноваційними.

3.2. Забезпечення неперервного педагогічного пошуку для вдосконалення форм і методів

виховання через організацію

системи методичної роботи в ліцеї.

3.1.1.Моніторинг результатів

виховного процесу, сформованих основних

компетентностей ліцеїстів,

їх цінностей та орієнтирів.

Тестування, анкетування класних керівників, батьків, ліцеїстів.

 

Тематика засідань кафедри класних керівників 1-11 класів на 2019- 2020 н.р.

№з/п

Тематика засідань

Термін виконання

Відпові­дальні

Відмітка про виконання

 1. 1.

І засідання

Аналіз роботи кафедри класних керівників 1-4, 5-11 класів за 2018-2019 навчальний рік. Планування роботи на 2019-2020 н.р.

 

05.09.2019

Ферт О.В.

 

Виконано, план доповнюється протягом року

 1. 2.

Заходи до 78 роковин трагедії Бабиного Яру до Дня партизанської слави України. Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу в рамках правопросвітницького проєкту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» (16.09-22.09). Місячник «Увага, діти на дорозі».

Чергування класів по школі, зовнішній вигляд ліцеїстів.

 

вересень

Ферт О.В., Чванько Л.В., класні керівники

 

Створено ліцейний куточок профілактики боулінгу та по класам

 1. 3.

Контроль за зовнішнім виглядом ліцеїстів, їх запізнень та виконанням доручень. Ведення щоденників

вересень

Ферт О.В., класні керівники

Недостатній контроль як з боку адміністрації, так і класних керівників

 1. 4.

Про залучення учнів школи до гурткової роботи та позашкільної діяльності.

 

вересень

Психолог,

Класні керівники

Створено розклад гуртків згідно навантаження

 

ІІ засідання

15.10.2019

Ферт О.В.

 

 1. 1.

Заходи до Дня захисника України, до Всеукраїнського Дня бібліотек, до Дня учителя, визволення України від фашистських загарбників, до Дня   пам’яті Януша Корчака.

Організація виставки творчих робіт учнів – «Осінні барви» (1-10 кл.)

Фоточелендж «Осінній Кловський».

Конкурс на кращу газетну статтю «Моє коріння».

Посвята в ліцеїсти першокласників.

жовтень

Ферт О.В., Чванько Л.В., класні керівники

 

Виконано, виставка творчих робіт «Осінні барви» недостатньо організована

 1. 2.

Контроль   за зовнішнім виглядом ліцеїстів, їх запізнень та виконанням доручень. Ведення щоденників

листопад

 

Ферт О.В., класні керівники

Посилити контроль як з боку адміністрації, так і класних керівників

 1. 3.

Розробка моделі діяльності класного керівника щодо створення ситуацій успіху в виховному процесі.

жовтень

Ферт О.В., класні керівники , батьківський комітет

Запланувати на наступний рік обмін досвідом та майстер-класи

 1. 4.

Моніторинг діяльності класних керівників, які атестуються.

листопад

Ферт О.В.

виконано

 1. 5.

Активізація співпраці педагогічного колективу з органами учнівського самоврядування у сфері соціального проектування.

 

Ферт О.В., класні керівники

Розвивати цей напрям поширенням соціальних проектів

 

ІІІ засідання

Грудень

 

 

 1. 1.

Рівень педагогічної культури вчителя у роботі з сучасними дітьми. Специфіка впливу та мотивації.

 

Ферт О.В.

проведено

 1. 2.

Звіти про виконання планів виховної роботи в класних колективах за І семестр. Виховні завдання в плануванні виховної роботи на ІІ семестр.

 

 

Класні керівники,

Ферт О.В.

 

виконано

 

VІ засідання

Січень-лютий

 

 

 1. 1.

Інноваційні моделі сучасної виховної системи. Впровадження в роботу. Підготовка до педагогічної ради «Інноваційний розвиток вчителя в умовах змін».

 

Ферт О.В.

Психологічна служба

проведено

 1. 2.

Підготовка до педагогічної ради «Шляхи досягнення нової якості ліцейної освіти відповідно до особливостей і традицій навчально-виховного процесу».

 

Ферт О.В., Чванько Л.В.

 

проведено

 1. 3.

Музейна педагогіка - підгрунтя національного виховання.

Березень-квітень

Начкебія Н.А.

проведено онлайн

 1. 4.

Про роботу активів класів та співпрацю з учнівською Президентською Радою, Радою музеїв, редакції газети та класних керівників

 

Класні керівники,

Ферт О.В.

Посилити роботу класних керівників у напрямку активізації та оновлення газетних матеріалів

 1. 5.

Розвиток активності й творчості, самостійності учнів у виховному процесі. Наскрізний процес виховання, який формує цінності.

 

Класні керівники,

Ферт О.В.

Онлайн семінар: особливості роботи під час карантину

 

V засідання

Травень

 

 

 1. 1.

Про результати участі учнів у проектах, конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях, благодійних акціях Печерська, Києва, України.

 

Ферт О.В.

Чванько Л.В.

проведено

 1. 2.

Підведення підсумків роботи класних керівників у 2019-2020 навчальному році. Відзначення кращих класних керівників ліцею та найактивніших дітей та класів.

 

Ферт О.В.

Видано наказ «Про підсумки виховної роботи у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.»

 

 

Показники ефективності виховання ми визначаємо у властивостях виховної системи та її результатах – у розвитку дитини, ступеня її комфортності у ліцеї, самої атмосфери ліцею, можливостях самореалізації ліцеїстів, класних керівників, і батьків. Виявлення рівнів реалізації особистісно орієнтованого підходу у практиці ліцею дає необхідну інформацію про ефективність застосування методів, форм виховної роботи, дієвість проведених заходів, допомагає вчасно виявити упущення та недоліки у роботі, оперативно усувати їх, знаходити нові реальні напрями і ефективні методи виховання ліцеїстів.

У 2019-2020 навчальному році відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» у поточному році метою роботи кафедри був різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві, має прагнення до самовдосконалення, готова до свідомого життєвого вибору та реалізації. Класний керівник є в авангарді інноваційних змін і орієнтованим на потреби ліцеїста. Протягом року проводилися засідання кафедри, де розглядалися організаційні, поточні питання та питання науково-дослідної, інноваційної роботи ліцею. Одним з пріоритетних напрямків роботи кафедри є застосування новітніх інформаційно-комунікативних технологій. Це питання обговорювалось на засіданнях кафедри. Для покращення готовності ліцеїстів до життя в сьогоднішньому швидкоплинному інформаційному просторі, їх соціалізації у суспільстві у ліцеї здійснюються різноманітні заходи: тренінги (за участю провідних бізнес тренерів), круглі столи та брифінги за участю ГО «ЖИТТЯ», популяризація моделі соціально активної поведінки та волонтерська діяльність, проводилися заходи просвітницького характеру із залученням фахівців.

Класні керівники приділяють велику увагу проблемі спілкування в учнівському колективі, взаємодії батьків та дітей із залученням батьків до позакласних заходів, спільних прогулянок, працюють над встановленням тісних контактів між класами паралелі, проводять спільні заходи. Творчо підходять до планування своєї роботи та роботи з батьками, проведення батьківських зборів. Прикладом такої взаємодії є такі ліцейні заходи, як

 • Благодійні ярмарки, які об'єднали творчість дітей та підтримку збоку батьків;
 • Творчі звіти – виставки театральних студій ліцею та балетної студії, які залучають батьків до співтворчості (у пошитті костюмів,створенні декорацій, участі дітей у конкурсах) ;
 • Виставки художніх робіт у галереї Кловського ліцею;
 • Випуск газети «77 меридіан», яка є дзеркалом ліцейного життя;
 • Всеукраїнські науково-практичні конференції з педагогіки Я.Корчака;
 • Міський конкурс «Київський вальс»;
 • Квести та тематичні свята тощо.

Успішно в цьому напрямку працюють такі класні керівники: Яструб Л.О. (8б), Верхняцька Л.А. (7а), Кравець О.С. (9а), Федорина О.В. (11б), Бичок І.А. (4а), Уретій С.В. (3б), Солодовська О.О. (11а), Бабюк І.В. (1б), Гоголь О.В. (2б), Стинська Л.В. (6б), Начкебія Н.А. (6а).

         Класні керівники постійно розвивають гнучкість, самостійність, критичність свого мислення, організаторські здібності, діалогічність у спілкуванні. Важливою сферою роботи класного керівника є етика спілкування з учнем, учнями. Вимогами до організації взаємостосунків є доброзичливість, взаємоповага, необхідність дотримуватися почуття міри, стимулювати діяльність учня таким чином, щоб добро робилось безкорисливо, вміння знаходити хороше, гідне, схвалення роботи учнів. В цьому напрямку досягли успіху такі класні керівники: Швець Н.М. (3а), Уретій С.В.(3б), Стинська Л.В. (6б), Начкебія Н.А. (6а), Солодовська О.О. (11а), Гоголь О.В. (2б), Бабюк І.В (1б). Це свідчить про відповідальність, згуртованість класів, бажання найкращим чином представляти ліцейні таланти, підтримувати престиж ліцею в районі та місті.   Відповідно до вимог щодо роботи класних керівників розроблена система контролю, що дає можливість завдяки аналітичній оцінці визначити рівень організації роботи класного керівника. Варто відзначити найбільш відповідальних у роботі осіб: Швець Н.М. (3а), Бичок І.А. (4а), Уретій С.В.(3б), Стинська Л.В. (6б), Начкебія Н.А. (6а), Гоголь О.В. (2б), Бабюк І.В (1б), Яструб Л.О. (8-Б). Ця система визначається за напрямками:

 1. 1.Рівень організації класного колективу (організація класного колективу, робота з активом класу, зовнішній вигляд учнів класу, вчасний прихід до ліцею)
 2. 2.Позакласна робота (проведення класних заходів, співпраця на паралелі, екскурсійні програми)
 3. 3.Виховна година (проведення змістовних виховних годин, пошук спільної ідеї, думок, виражених через співпрацю класу та класного керівника, відповідність до вікових потреб учнів)
 4. 4.Участь у загальноліцейних заходах (організація класного колективу для участі у ліцейних заходах, визначених річним планом роботи: підготовка творчих програм, виступів; організація роботи учнів у самоврядуванні)

Особливістю роботи класних керівників ліцею є спрямованість на створення оригінальних сценаріїв проведених справ, показ своєї творчості.

        

        

Методичні теми, над якими працювала кафедра класних керівників:

1-2 класи: метод проектів – інтегрований компонент сучасної освіти і виховання; шляхи та способи активізації пізнавальної активності школярів.

3-4 класи: формування вміння само оцінювання у дитини – запорука самовдосконалення дитини; розвиток дослідницької діяльності учнів на уроках і в позаурочний час.

5-6 класи: колективна творча діяльність учнів , як важливіша складова формування творчо згуртованого колективу; використання музейної педагогіки у формуванні пізнавальної діяльності учнів.

7-8 класи: мотивація підлітків до навчальної діяльності, толерантності та правової культури; роль і місце класного керівника в розвитку інтелектуально та гуманітарно обдарованих дітей та комунікативна культура учнів.

9-11 класи: – виховання наполегливості у досягненні поставленої мети у підлітків; використання комп’ютерних технологій в роботі класного керівника, створеного на платформі «Google»; механізм впливу класного керівника на учнів, які потребують особливої педагогічної уваги.

Стратегічною метою виховання у ліцеї є базові вектори щодо безпеки та благополуччя дітей та підтримки Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року. Колектив продовжував працювати над питанням профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі та створення атмосфери фізичного комфорту, сприятливого соціального, психологічного клімату, який підтримує особистість, яка розвивається. Успішність превентивного виховання демонструють нові стандарти і результати виховання в ліцеї за II семестр 2019-2020 навчального року.

Організація учнівського колективу (самоврядування).

Учнівське самоврядування в ліцеї існує багато років. Воно здійснюється через роботу Президентської ради на чолі якої була президент ліцею – Пашкіна Олександра (9-А, обрана 13.09 на раді учнів ліцею). Щопонеділка Олександра відвідувала збори лідерів Печерського району, де отримувала допомогу у здійсненні своїх повноважень та тримала зв’язок з активістами інших шкіл. До складу Президентської ради входять такі міністерства: культури, благодійності, спорту та здорового способу життя, громадського контролю та правової культури, інформації та зв’язку з громадськістю. Учнівське самоврядування систематично здійснювало свою діяльність у співпраці з адміністрацію та колективом вчителів, а також з батьківським комітетом. Слід зауважити, що метою роботи ліцейного самоврядування є згуртування молоді на корисні, добрі справи, виховувати в них кращі риси громадянина України, захищати їх права, інтереси, робити життя ліцеїстів насиченим і цікавим. Кожного четверга відбувались засідання президентської ради, що звітувала за попередній тиждень та планувала наступну роботу згідно плану на семестр. Голос ради звучав по понеділкам у радіогазетах, що враховували у повідомленнях і поточні справи, і тематичні огляди.

Випускалась газета «77 меридіан», яка є дзеркалом ліцейного життя. Тематика газети різноманітна: новини у Кловському, «Про що говорять», «Екскурсії», «Софіт – цілий світ», та багато іншого. Газета є джерелом інформації про результати роботи учнівського самоврядування, продовжує відігравати значну роль у житті ліцею, формуванні демократичної суспільної думки, об'єднанні учнів, вчителів та батьків.

У листопаді учні 7-10-х класів брали участь у тренінговому занятті на тему «Лідерство», яке проводила учениця 10-А класу А. Олійник. Виконуючи креативні і цікаві вправи тренінгу, учні навчились краще розуміти один одного, оволоділи навичками ефективної взаємодії, прийомами аналізу індивідуальних і групових проблем, розвинули уміння вести за собою команду, відчули власну відповідальність за свій проект. Крім цього, отримали позитивний зворотній зв’язок для актуалізації особистісних ресурсів за допомогою групи, сформували принципи співпраці, усвідомили командну співпрацю як шлях до успіху, та звісно одержали позитивні емоції!

21 лютого стартувала ділова гра «Модель ООН: Кловський-2020», яка імітує засідання різних комітетів системи ООН, а її учасники виступають у ролі дипломатів. Вони представляють різні країни і беруть участь в обговоренні поточних глобальних питань, що стоять на порядку денному ООН. Модель ООН спрямована на розвиток в учнів широкого світогляду, стимулювання прагнення до мирного вирішення світових проблем, формування комунікативних, політичних, соціальних та лідерських компетенцій, підвищення обізнаності молодого покоління з міжнародними проблемами у світі шляхом залучення до підготовки конференції представників посольств, дипломатичних та міжнародних організацій. Під час дводенної роботи були проведені пізнавальні лекції та тренінги для учасників конференції. Метою лекцій є розвиток особистісних і професійних якостей та навичок у представників молодого покоління для їх подальшого успішного застосування у житті.

Протягом року проводились рейди громадського контролю «Урок», «Перерва», результати яких регулярно доводяться до відома учнів, вчителів, батьків. Зрештою усі газети, концерти, ярмарки, конкурси, вікторини, фестивалі, що проводяться в ліцеї – є справою організації учнівського активу.

Під час карантину ліцей перейшов на дистанційну форму виховної роботи.

Систематичні збори Президентської ради (щочетверга) в zoom забезпечили виконання не лише основних виховних завдань, а й допомогли заспокоїти, порадити та дати життєві орієнтири ліцеїстам. Наші лідери підсвідомо розуміли, що світ змінюється, і він стане світом людини і для людини, в якому будуватиметься нова культура життя, і об’єдналися у солідарній дії задля підвищення духовного рівня ліцейної молоді, формування у неї стійкої системи глибоких морально-духовних цінностей, оскільки саме вони складають основу мотиваційної сфери особистості.

Заходи спільної діяльності під час карантину:

 • спортивні заходи (ранкові зарядки, руханки, фізкультхвилинки);
 • акція до Всесвітнього дня книги та авторського права: інтерактивне опитування учнів, які ділилися відгуками про свою улюблену книгу та створення рубрики в мережі інстаграм #klovsky_library (23.04.2020 р.);
 • до 15 травня класні колективи представили свій клас, створивши портфоліо класу «Історія мого класу» (відео, презентацію), яке висвітлює клас як колектив друзів та однодумців;
 • проведення онлайн свята «Останнього дзвоника» 29.05.2020 р;
 • відзначення та нагородження найбільш активних та результативних лідерів самоврядування.

Найбільш активними були учні з класів 6-А,Б, 8-Б, 10-А, 11-А,Б.

Особлива увага приділялася національному та патріотичному вихованню молоді.

Актуальними залишалися зустрічі-розмови в музеї Печерської організації ветеранів з учнями 3-8 класів (4-А та 8-Б класи, листопад 2019 р). Було випущено радіогазети та плакати до Дня пам’яті Бабиного Яру, жертв Голодомору 1932-33 рр., Дня партизанської Слави, Дня Захисника Вітчизни та козацтва, роковин визволення України та Києва від нацистських загарбників у Другій світовій війні, Дня ЗСУ, Дня Гідності та Свободи, української мови та писемності, до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Учнівська команда взяла участь у районному квесті знавців Києва. До Дня Гідності та Свободи за ініціативи Президентської учнівської Ради проводилася радіогазета «Україна починається з кожного з нас», виставка публікацій у ліцейній бібліотеці «Пам’ятаємо Героїв Небесної Сотні», уроки мужності «Україна – країна нескорених!», круглий стіл за участю Перевєрзєва Артура, радника міністра оборони України, та покладання квітів (вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні). Вшановуючи День пам'яті жертв голодоморів ліцеїсти відвідали музей голодомору, переглянули кінолекторій «Пейзаж після мору» та брали участь в акції «Запали свічку пам'яті». До вшанування Дня української мови та писемності було проведено низку заходів під загальним гаслом «Наша мова калинова», що, згідно з Указом Президента України, відзначається щорічно 9 листопада. Зокрема, було проведено конкурс читців поезії про українську мову серед учнів початкової школи, парад вишиванок, тематична виставка дитячих стіннівок, тематичні уроки та бесіди, мовно-літературна гра для учнів (5-11 класів). З метою виховання в підростаючого покоління глибокої поваги та любовi до України, нацiональної свiдомостi, виховання у них почуття патріотизму та з нагоди відзначення Дня Соборності України, в ліцеї (за ініціативи Президентської ради) організовано та проведено тематичну виставки стіннівок в фойє: «22 січня – День Соборності України» (відповідальні 10-А та 10-Б) та радіогазету. Також проведено бесіди, класні години, тематичні уроки, радіогазету до Дня пам'яті героїв Крут. До Дня Героїв Небесної Сотні організовано виставковий проект «Майдан: деталі». 21 лютого представники всіх націй і народностей світу відзначають Міжнародний день рідної мови. У ліцеї цей день було відзначено серією різноманітних заходів, які організувала гуманітарна кафедра: конкурс читців поезій Т. Г. Шевченка та поезій про мову, виставка стіннівок, соціологічне опитування «Моя рідна мова», урок-диспут «Мова – цінний скарб нації». До Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги організовано он-лайн мітинг, який традиційно присвячується пам’яті випускників нашої школи, що зробили внесок у перемогу над нацистами, за участі представників класів, вчителів та батьків (06.05.2020 р.). До Дня вишиванки (21.05) ліцеїсти організували флешмоб на сторінці інстаграм Кловського ліцею та створено он-лайн галереї творчих робіт вчителів та учнів (вишивки) (18.05-22.05.2020 н.р.). До Дня Києва було створено вернісаж малюнків «Київ – моє рідне місто» для початкової школи, фото-челендж «Образи рідного міста» (красиве фото куточків Києва з поетичними або цитатними підписами) для учнів середньої та старшої школи. (25.05-30.05 2020 н.р.);

Велику роль у виховній роботі ліцею відіграє музейна педагогіка. В Кловському ліцеї працює декілька музеїв: історії ліцею, Януша Корчака та музей історії театральних колективів ліцею. Музейна рада збирається кожного вівторка для забезпечення роботи та школи екскурсоводів. Постійно проводяться тематичні екскурсії експозиціями музею. В цьому навчальному році, з 16 по 18.10.2019 р. з метою вшанування постаті Януша Корчака в Києві та на базі ліцею відбулися заходи, присвячені пам’яті всесвітньо відомого польського педагога, лікаря та письменника, який загинув у газовій камері разом зі своїми вихованцями, відмовившись врятувати своє життя. В програмі заходів проходили:

 • читання уривків з книг Януша Корчака, обговорення, дискусії;
 • перегляд та обговорення фільму «Расскажи мне сказку, доктор» (5-6 класи);
 • знайомство з книгою Марші Талмедж-Шнайдер «Скульптор дитячих душ», перекладеної учнями 10 класів Кловського ліцею № 77, та читання уривків з книги (7-8 класи);
 • покладання квітів до меморіальної дошки Янушу Корчаку (вул. Володимирська, 47, відповідальна: Л. І. Майданик, вчитель-методист англійської мови Кловського ліцею № 77;
 • квест «Країна посмішок» за участю учнів Міжнародного приватного НВК ім. Януша Корчака (м. Коростишів, організатор: І. А. Чудовська, директор);
 • Урочиста церемонія нагородження Міжнародним Орденом Посмішки С. В. Петровської, Заслуженого вчителя України, за участю пана Марека Міхаляка, голови Міжнародної Асоціації Януша Корчака;
 • вистава «Крила» за ідеями Я. Корчака (актори: учні Кловського ліцею № 77, художній керівник театрального гуртка Кловського ліцею № 77 Н. С. Лаукамп;
 • запуск повітряних зміїв з цитатами Януша Корчака учнями Кловського ліцею № 77 у Маріїнському парку (відповідальні: О. В. Ферт, заступник директора з виховної роботи Кловського ліцею № 77, Л. В. Чванько, педагог-організатор Кловського ліцею № 77, Л. В. Нечипоренко, керівник гуртка образотворчого мистецтва Кловського ліцею № 77).

У ІІ семестрі проходила робота над проектом «Обличчя Майдану», над вдосконаленням однойменної експозиції, в рамках якої було зібрано матеріали та спогади випускників, учнів, батьків, вчителів про події в Україні 2013-2014 року. (січень - березень). Підготовлено та проведено заходи до Дня Примирення та перемоги у Другій світовій війні. (екскурсії музеєм по класам за окремим графіком, перегляд фільмів на військову тематику) (квітень - травень). Проведено збір відеопроектів «Друга світова війна в родинах українців» (спогади членів родин учнів про події на Україні у 1939-1945, квітень - травень)

Активну участь рада музею на чолі з директором Начкебією Н.А. прийняли у підготовці онлайн мітингу до Дня перемоги над німецькими загарбниками.

Модуль формування творчого розвитку особистості представлений різноманітними   видами роботи. З 07 по 12 жовтня 2019 року з метою розвитку творчості учнів проведено виставку учнівських робіт – «Творча майстерня осінньої феї». Галерея Кловського ліцею – це епіцентр мистецьких робіт талановитих учнів. У жовтні цей простір розмістив кращі роботи учнів учасників фоточеленджу «Осінній Кловський». Паралельно гурток образотворчого мистецтва виставив фантазійні рефлексії на тему творчості Леонардо да Вінчі «Джоконда». У грудні в галереї були виставлені дитячі роботи на новорічну тематику. В грудні також відбулось аж дві інтелектуальних події: шаховий турнір на першість ліцею (найкращі результати продемонстрували Водолазький В. (9-А), Кузьма С. (9-Б)), та гра «ЩО? ДЕ? КОЛИ?» між збірними паралелей «А» та «Б» 8-11 класів. Ці та інші командні та інтелектуальні, що розвивають спостережливість та кмітливість, тренують сучасні соціальні навички, ігри учнівський актив вирішив зробити традиційними. Фестиваль казкових та фантастичних образів було проведено на свято Хеловін. А до Нового року силами старшокласників та вчителів було проведено два майстер-класи: для учнів 3-х класів виготовлення новорічних листівок (Пашкіна О. (9-А) та Магаляс Є. (7-А), а для середньої школи розпис різдвяних пряників (керівник А.М. Пугач, учитель німецької мови). Велика увага була приділена естетичному вихованню, яке є важливою складовою цілісного виховного процесу, і тому 10 грудня було організовано концерт балетного гуртка під керівництвом Шумак Ю. В. Учні 1- 7 класів зробили великий крок вперед і дійсно показали гарний результат! Вся ліцейна родина - від першокласників до одинадцятикласників - щиро дарували свої вітання вчителям під час виступів на традиційному святковому концерті до Дня Вчителя. 19.12.2019 року ліцеїсти підготували святковий концерт до Нового року. Учні мали можливість показати свої таланти як в артистизмі, так і вокальні та танцювальні здібності. Цього року концерт був театралізований сюжетом про відомих героїв Чарлі та Вілі Вонку (В.Покрас, 7-А та А.Коган, 11-Б, сценарій А.Булдакова-Алюшина, 11-А)), які подорожували до Карпат Східним експресом, плануючи відкриття своєї фабрики шоколаду. Досить вдалими були виступи хору, балету, вокальний номер 11-А класу з англомовною новорічною піснею. В грудні 2019 року команда учнів ліцею разом з Дейлик Б.П. взяла участь та виборола I місце у районному конкурсі, який відбувся за підтримки управляння освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в м. Києві державної адміністрації «Музична вікторина від А до Я» від вихованців гуртка «Школа лідера» та представників шкільного самоврядування Печерського району. Наші учні (збірна команда 10 та 9 класів)   виборювали звання кращих знавців музики. У впродовж 7 раундів відгадували виконавців та різні за стилістикою, жанрами пісні. Ще один конкурс «Інтелект-турнір» на районному етапі засвідчив знання та здібності команди 9-Б класу, що пройшла за результатами першого туру у другий міський, де також продемонструвала пристойний результат. Президентська Рада ініціювала конкурс на краще святкове оформлення класної кімнати до Нового року. З 11 грудня в ліцеї запанувала святкова новорічна атмосфера, усі класи на високому рівні підготувалися до конкурсу прикрашаючи свої класні кімнати та створили власну «казку». До Дня святого Валентина в ліцеї відбувся фестиваль пісень про кохання. Особливістю цього заходу стало те, що пісні виконували іноземними мовами. Найактивніше проявились 5-А, 6-Б, 7-А, 9-Б, 11-А,Б класи. В кінці квітня пройшов конкурс «Містер і Місіс Кловський». На учасників програми чекали спеціальні конкурси, які допомогли перевірити ерудицію, знання та проявити різнобічні творчі здібності. Участь у програмі брали учні 5-А, 6-А, 6-Б, 7-Б, 7-А, 10-А, 11-А та 11-Б класів! Переможцями стали учні 10-А класу, які продемонстрували інноваційний творчий підхід та нестандартні вирішення проблемних задач.

На порозі святкового весняного дня – 8 Березня в ліцеї за участю учнів, вчителів та батьків відбувся чудовий концерт (05.03.2020) , який вразив своєю різноплановістю і нестандартними номерами. Програма святкового концерту була динамічною та вишуканою: балет, бальні танці, вокальні та групові виконання пісень, виступ секції тхеквондо, розмовний жанр та чудові ведучі хлопці 8-Б та 11-Б класів. Глядацька аудиторія щиро дякувала учасникам за чудовий концерт, подарований на честь цього свята.

Підчас карантину було проведено:

 • інтелектуальна он-лайн гра «Що? Де? Коли?» (25.03.2020 р.);
 • участь у районному он-лайн квесті (27.03.2020 р.);
 • он-лайн гра «Мафія» (06.04.2020 р.);
 • Великодній фестиваль приготування різних пасок: 5-ті класи – італійський пасхальний кекс «Кекс-коломбо», 6-ті класи – шоколадно-апельсинова паска, 7-мі класи – паска «Червоний оксамит», 8-мі класи – паска «Краффін», 9-ті класи – «Творожна», 10-ті – італійська паска «Панеттоне» (13-19.04.2020 р.);
 • до Міжнародного дня танців за підтримки Шумак Юлії Валеріївни організовано спеціальне балетне он-лайн тренування на stretching та підкачку пресу та спини (29.04.2020 р.);
 • Бадахова Аміна (6-Б клас) представляла ліцей на міській профорієнтаційній грі «Мистецька фортеця» (13.05.2020 н.р.);
 • до Дня науки Микита Шелков (8-Б клас) організував он-лайн екскурсію до музею космонавтики (26.05.2020 н.р.);

Продумана в ліцеї зайнятість учнів у позаурочний час. Цьому сприяє робота гуртків на базі ліцею та різноманітних об´єднань (Ради музеїв, Учнівська Рада, редколегія газети). Багато років успішно працюють клуб спортивних бальних танців «Шанс», хореографічний гурток «Славутич Стар», театральні гуртки, хор. Популярними стали гурток футболу та тхеквандо, гурток «Юний Захисник», художньої гімнастики, балету, образотворчого мистецтва. Всі керівники гуртків висококваліфіковані спеціалісти, люблять свою справу, мають чудовий контакт з вихованцями.

Превентивно-правове виховання, перш за все, проявлялось у роботі правового лекторію. Одним із найважливіших напрямів профілактичної виховної діяльності, спрямованої на протидію насильству є просвітницька робота серед ліцеїстів, яку систематично проводять вчителі під час виховних годин, а також залучаються фахівці соціальних служб, центрів соціальної допомоги сім'ї та дітям, представники Національної поліції України Печерського району, коуч-тренери тощо. Робота в малих групах (8-10 класи) дає змогу проблемним учням набути навичок, необхідних для спілкування та співпраці, знайти правильний розв'язок порушеного питання через висловлення власних міркувань. Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу у рамках правопросвітницького проєкту Міністерства юстиції «Я МАЮ ПРАВО!» був підтриманий освітніми установами та організаціями. У кожному класі був створений інформаційний куточок «Як вберегтися від булінгу та кібербулінгу». Крім цього, щорічно в ліцеї у листопаді організовуються заходи до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» за участі психологічної служби та соціального педагога. В цьому році актуальними були: тренінгове заняття з старшокласниками на тему: «Профілактика булінгу», бесіда для учнів початкової школи на тему: «Поважай себе та інших», розробка та розповсюдження інформаційних буклетів для батьків учнів ліцею на тему: «Насильство в сім'ї: види, наслідки та шляхи уникнення». 18 листопада 2019 року за участі ювенальної превенції Головного управління Національної поліції у м. Києві проведено з учнями 6-х класів «Відкритий урок з поліцейським» з метою попередження та протидії негативних явищ, проявів насильства, запобігання вчиненню інших протиправних діянь в учнівському середовищі. На сайті ліцею розміщено правила для учнів, окремо є вкладка «Протидія боулінгу», де знаходяться корисні посилання, поради батькам, телефони довіри, нормативна база, план щодо профілактики виникнення булінгу, агресії, насильства та сприяння умов створення безпечного освітнього середовища. У класах сформовані інформаційно-профілактичні куточки. Питання постійно на контролі адміністрації ліцею. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.02.2020 № 293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти», та з метою створення безпечного освітнього середовища в Кловському ліцеї № 77 було видано наказ по ліцею «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)».

У формуванні здорового способу життя проводилась систематична робота з профілактики правопорушень та пропаганди здорового способу життя спільно з міським та районним центрами здоров'я. традиційним для нашого ліцею є конкурс плакатів «Твоє життя – твій вибір!». Тематика спрямована на популяризацію, пропаганду та роз'яснення переваг здорового способу життя, цікавого і змістовного дозвілля, формування безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, відображення духовних цінностей і традицій народу. Більшість робіт сприяла підвищенню рівня інформованості з питань захворювань на ВІЛ/СНІД (1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом). На конкурс класи представили цікаві, креативні плакати, якими продемонстрували актуальність питань формування здорового способу життя та показали позитивне ставлення сучасної молоді до свого здоров’я та його збереження. Напередодні осінніх канікул збірна команда 9-11 класів під керівництвом Трюхана Б.Л. брала участь в патріотичній грі «Козак-Квест 2019». Наші ліцеїсти продемонстрували вправність швидко бігати, боротися та випробовувати свою силу, вирішувати логічні задачі, розв’язувати історичні загадки.

Кожного року наші учнівські команди беруть участь у спортивно-масових заходах району та міста:

 • «Олімпійський тиждень» (7-21.09.2019 р.);
 • Всеукраїнські олімпійські уроки (7-14.09.2019 р.);
 • першість району з пішохідного туризму серед учнівської молоді (вересень 2019 р.);
 • районний пішохідний квест «Таємниці Маріїнки» з циклу «Печерськ – територія дитинства. Знаю. Пишаюся. Люблю»;
 • Змагання з футболу серед школярів 2007, 2008, 2009 років народження на приз клубу «Шкіряний м’яч» (жовтень 2019 р., районний етап, 2 місце);
 • тестові змагання з вогневої підготовки (жовтень-дистопад, районний етап);
 • Всеукраїнський спортивно-масовий захід серед школярів «Cool Games» (жовтень-грудень, районний етап, 3 місце);

районні змагання з шашок;

 • районні та міські змагання з волейболу (9-ті класи, січень-лютий-березень 2020 р.);
 • районний та міський етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійське лелеченя» (6,7- мі класи, січень-лютий-березень 2020 р.);
 • районні та міські змагання з баскетболу (8-Б, 9,10,11-ті класи, лютий-березень 2020 р.);
 • Змагання з шахів «Корона Печерська» та «Кришталева тура» (10-А, 6-А, лютий-квітень-травень 2020 р.);
 • районна першість із спортивного орієнтування у закритих приміщенях (9-ті класи, лютий 2020 р.);

Під час карантину було проведено флешмоб #ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ (учні з 2 по 10 клас малювали нашу планету та прапор країни, яку вони хотіли підтримати, фотографувалися і зазначали на малюнку хештег #ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ, 30.03-03.04.2020 р.);

         Морально-етичне виховання. Благодійність на сьогодні є невід'ємною складовою суспільного сектору. Напередодні новорічних свят ліцеїсти, вчителі та батьківський комітет об'єдналися заради спільної мети – допомогти нашим підшефним школам та нефрологічному відділенню Клінічної лікарні № 7 міста Києва. Благодійна новорічна ярмарка «Christmas Fair» (13.12.2019), яка об´єднала ліцеїстів у спільній меті; збір гуманітарної допомоги (художня та навчальна література, іграшки м´які, розвиваючі ігри, канцтовари, солодощі) для дітей. Цього року місію закупівлі необхідних продовольчих та промислових товарів виконали батьківські комітети та учні 8-х класів, які відвідали підшефну лікарню (Клінічну лікарню № 7) з подарунками.   В лютому-березні представники учнівського самоврядування придбали необхідне обладнання, щоб допомогти підшефним Дарницькому дитячому будинку та нефрологічному відділенню Клінічної лікарні № 7 міста Києва. Кошти, на які були придбані необхідні речі залишились від виторгу у новорічній ярмарці «Christmas Fair» (13.12.2019). Наші учні знають, що таке волонтерство і який можна отримати досвід та змінити життя окремої дитини.

   Усі справи: волонтерство, благодійництво, екскурсії, профорієнтаційна робота напряму пронизують модуль сімейного виховання. Цього року силами редакції газети було проведено конкурс на кращу газетну статтю «Моє коріння». Кращі публікації були вміщені в номері «Меридіану» за жовтень. Посвята в ліцеїсти першокласників, що проходить кожного року наприкінці жовтня у музеї історії ліцею, уже давно не тільки традиційне, а й сімейне свято. Батьки постійно беруть участь у житті дітей, особливо це стало помітним під час карантину. Усі акції онлайн, присвячені Великодню, Дню Землі, пам’яті Чорнобильської катастрофи, мітингу пам’яті до Дня перемоги та інші не обійшлися без їх участі. Традиційно в початковій школі проведено онлайн-конкурс творчих робіт (малюнок, вірш, відеовітання) до Дня матері.

Екологічне виховання. Особливе місце у виховному просторі займає акція по збору макулатури (22.10.2018) до Міжнародного дня без паперу «Навчимося використовувати папір раціонально!». Акція націлена на популяризацію екологічної культури та формування екологічного мислення у ліцеїстів та відповідальної думки щодо роздільного збору сміття. До дня Чорнобильської катастрофи створено он-лайн плакати та газети та проведена он-лайн конференція «Чорнобильська катастрофа 34 роки потому. Екологія, людина, світ.» 24.04.2020 р.). До Всесвітнього дня Землі організовано флешмоб «Збережемо планету!» (22.04.2020 р.).

Робота з батьками, громадськістю, соціальними інститутами. Творча група учнів під керівництвом Н.Лаукамп з виставою «Крила» англійською мовою виступила в Lady International Club. Продовжується співпраця з БФ «Happy Paw», з ГО «Життя» участь у спільних проектах до Міжнародного дня відмови від паління. У Скандинавській гімназіії в рамках участі у «Модель ООН: Сканді – Юніор 2019» учні ліцею здобули чудовий досвід командної роботи та лідерства, вдосконалення соціальних компетентностей та формування життєвих цінностей. А в ІІ семестрі в Кловському ліцеї було проведено гру «Модель ООН», в якій були задіяні не тільки учні ліцею, а й інших навчальних закладів району. Благодійні проекти ліцею стосуються співпраці з дитячою клінічною лікарнею №7 та дитячим будинком Дарницького району.

У наступному навчальному році слід звернути увагу на такі особливості виховної роботи у ліцеї, які вимагають подальшого розвитку:

 1. oнедостатньо ефективну роботу класних керівників щодо організації класного колективу (робота з активом класу, зовнішній вигляд учнів класу, вчасний прихід до ліцею, запізнення під час уроків);
 2. oвдосконалення технології портфоліо особистих досягнень класного керівника;
 3. oсистематизацію та затвердження документів дитячої учнівської організації, які регламентують учнівське самоврядування;
 4. oрізноманітність форм та технологій проведення виховних годин;
 5. oпроведення спільних проектів дитячими об’єднаннями ліцею: Учнівською Радою, редакцією газети, радами музеїв, керівниками гуртків;
 6. oпідвищення рівня соціалізації та формування навичок командної роботи, свідомого розуміння спільних інтересів, екології співжиття у родині, колективі, країні;
 7. oстворення безпечного освітнього середовища в Кловському ліцеї.