Як увійти в навчальний ритм після канікул

Літні канікули завершилися. Час повертатися  до уроків та домашніх завдань. Але ж одразу включитися в робочий ритм – справа не з легких! Ось декілька важливих рекомендацій, на які потрібно звернути увагу, щоб не так складно було розпочинати новий навчальний рік.

✓ У більшості школярів початок навчального року викликає змішані почуття. З одного боку, довгоочікувана зустріч і спілкування з однокласниками та друзями, обмін подіями, які кожен пережив протягом канікул, а з іншого — усвідомлення необхідності та всієї серйозності навчання. Тому так важливо морально готуватися до навчального року. Ключовим тут є внутрішнє налаштування,  не «страждати» і не казати  собі:  «Ой, як не хочеться йти в школу (вчитися)». Хай вашим девізом стане позитивне твердження: «Я йду до школи з бажанням, задоволенням, цікавістю».

✓ Важливо завчасно подумати про створення комфортних  умов  для  навчання , пройтися по магазинах у пошуках щоденника, зошитів, ручок тощо.

 

✓ Крім того, потрібно не забувати «тренувати» свій мозок, готувати до сприйняття і засвоєння нових знань. Так наш мозок влаштований, що без тренувань ніяк. Ви замислювалися над тим, чому перші тижні навчального року відведені для повторення? Справа в тому, що за літо забувається частина пройденого раніше матеріалу. Тому, поки не розпочалося активне вивчення нового навчального матеріалу варто в спокійному темпі «розбудити» мозок шляхом гортання зошитів та підручників за минулий навчальний рік.

✓ Самостійно або разом з батьками складіть розпорядок дня і розподіліть час для навчання, відпочинку та інших занять та  намагайтеся йому слідувати. У цілому навчання та інші додаткові заняття повинні займати не більше 10 годин. При цьому на здоровий повноцінний сон виділяється 8-9 годин, ще 3-4 години - вільний час.
     ✓ Щоб не сідати з перших навчальних днів  за парту в напівсонному стані, варто поступово переходити з «літнього» режиму на «шкільний», тобто раніше лягати і раніше прокидатися. Щоб збирання до школи не перетворювалось у щоденні хвилювання, у перші тижні вересня будильник повинен піднімати вас на 10-15 хвилин раніше, ніж зазвичай під час навчального року. Оскільки саме зараз потрібно більше часу, щоб прокинутися, поснідати і взагалі сконцентруватися на зборах в школу.
    ✓ Збирайте шкільне приладдя з вечора, перевірте, чи не переплутано розклад, чи всі потрібні на наступний навчальний день підручники та зошити лежать в портфелі, чи не забули про змінне взуття та одяг. У цьому випадку вранці вам буде набагато легше прийти до школи без запізнень і нервування.
    ✓У період шкільної адаптації організм стомлюються більше, ніж зазвичай, тому особливо важливі прогулянки на свіжому повітрі після занять і перед сном.

✓Також  не слід забувати про правильне харчування. У перший місяць після канікул організм витрачає набагато більше енергії, відсутність якої може призвести до зниження імунітету. Сніданок повинен бути обов'язковим, як і свіжі фрукти та овочі в щоденному раціоні.

✓Чергуйте види діяльності, привчайте себе робити перерви, щоб розім'ятися, прогулятися, чергуйте складніші та легші завдання, наприклад, розв’язування математичних задач та вивчення віршів напам'ять.

Говорять, як зустрінеш новий навчальний рік, так його і проведеш, тож врахуйте вище зазначені рекомендації і докладіть максимум зусиль, щоб розпочати навчальний рік  правильно, задати собі потрібний навчальний ритм та налаштуватися  на позитивний лад. Успішної адаптації, натхнення та успіхів у навчанні!

Практичний психолог
Ігнатюк І. І.


Олімпіада з психології та педагогіки

Тривалість - дві години. 

Завдання складаються з трьох блоків: 

1. Тести з загальних знань по психології та педагогіки. 

2. Аналіз педагогічної ситуації. 
Розуміння проблематики, психолого-педагогічний аналіз учасників конфлікту, стратегії вирішення, висновки. 

3. Есе на задану тему. 
Відповідність темі, психолого-педагогічна спрямованість, наявність власної позиції автора, логічність викладення думок, оригінальність і творчий характер, грамотність і естетичні та оформлення. 

Есе – вид письмової роботи, що виражає індивідуальні враження та міркування автора з конкретного питання. У процесі написання есе важливо продемонструвати вміння осмислити конкретну проблему і сформулювати певну позицію щодо неї. 

Структура есе. Есе не має жорстко заданої структури, тому що вона залежить від специфіки конкретної теми і переваг автора. Однак у загальному вигляді есе повинно містити кілька логічних частин: 

1. Вступ. У вступі коротко викладається суть, актуальність і значимість проблеми. Тут також формулюється мета даної роботи, питання, відповідь на яке автор має намір викласти в ході написання есе. 
2. Основна частина. Даний розділ займає основний обсяг есе. Тут послідовно розкривається тема. Основна частина може бути представлена у вигляді цілісного тексту або може бути розділена на кілька частин, що мають свій підзаголовок. Зазвичай розділи (що мають власний підзаголовок) виділяються за принципом «один розділ - одна теза, думка». 
3. Заключення. У заключенні викладаються висновки, що випливають з розгляду основного питання, узагальнюється авторська позиція з досліджуваної проблематики. 


Бажаємо всім успіхів! 

Примірник завдань (завдання до третього міського етапу минулого року):

 

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з педагогіки та психології

2012-2013 н.р.

Тести психолого-педагогічної спрямованості (20 хв.)

Педагогіка - це наука про:

 а) підготовку вчителя до роботи в школі;

б) способи наукового пізнання;

в) психологічні особливості особистості;

г) фізіологічні закономірності розвитку дитини;

д) вивчення процесів виховання, навчання та розвитку особистості.

 

 У перекладі з грецької педагогіка означає:

а) повторення;

б)  відтворення;

в) управління;

г) закріплення;

д) дітоведення.

З. Об'єктом педагогіки є:

а) психологічні особливості особистості;

б) методи педагогічного дослідження;

в) педагогічний процес;

г) вчення про принципи побудови теорії;

д) міждисциплінарні зв'язки людинознавства.

 

4.  Виховання - це:

 а)спілкування людей у неформальних об'єднаннях;

б) дія середовища на особистість;

в) формування особистості дитини;

г) навчальна діяльність школярів;

д) підготовка людини до професійної діяльності.

 

 5. Розвиток - це:

а) підготовка до вибору професії;

б) збільшення зросту і маси тіла;

в) стихійний процес, незалежний від волі людини;

г) пристосування до умов життя;

д) кількісні та якісні зміни в організмі людини.

 

 6. Чинники розвитку особистості:

а) спадковість, середовище, виховання, самовиховання;

б) інтерес до навчання, рівень досягнень;

в) рівень знань з навчальних дисциплін;

г) статусне положення в колективі;

д) методи навчання і виховання.

 

7. Вимога до особистості педагога:

а)професійно компетентний;

б) хороший сім'янин;

в) конформістичний;

г) цікавий;

д) байдужий.

8. Принцип гуманізації характеризує:

 А) вседозволеність;

б) повага до права людини бути собою;

в) розвиток пізнавальних сил учнів;

г) виховання працьовитості;

д) виховання акуратності, ощадливості.

 

9. Демократичний стиль спілкування:

а) стиль, що характеризується високим ступенем делегування повноважень, ґрунтується на глибокій повазі до особистості;

б) стиль, в якому дитині надається повна самостійність у роботі і в прийнятті рішень;

в) стиль, що ґрунтується на беззаперечному підкоренні дитини та утверджує вплив на неї через командно-наказові методи;

г) стиль, при якому вчитель одноосібно вирішує всі питання, не враховуючи думки дітей.

 

10. Педагогічний такт:

а) сукупність раціональних засобів, спрямованих на реалізацію методів і прийомів навчально-виховної роботи;

б) комплекс властивостей вчителя, що забезпечує високий рівень його діяльності;

в) виховна діяльність, спрямована на корекцію неправильних суджень, оцінок, цінностей;

г) почуття міри, дотримання правил порядності, уміння висувати розумні педагогічно обумовлені вимоги до учнів

 

Встановіть логічні зв'язки (з’єднайте відповідності лініями):

11) Самосвідомість

а) емоційно насичені оцінки самого себе як особистості, власних здібностей, етичних якостей і вчинків, що є важливим регулятором поведінки;

12) Самооцінка

б) психічне явище, усвідомлення людиною себе в якості суб'єкта діяльності, в результаті якої уявлення людини про саму себе складаються в образ «Я»;

13) Я-концепція

в) свідома і систематична робота над собою з метою вдосконалення раніше придбаних якостей особистості та формування нових;

14) Самовдосконалення

г) динамічна система уявлень людини про саму себе, що включає усвідомлення своїх фізичних, інтелектуальних природних властивостей; самооцінку; суб'єктивне сприйняття, що впливає на власну особистість зовнішніх факторів.

15) Пам'ять

а) спрямованість психічної діяльності людини та її зосередженість у певний момент на об'єкті або явищі, які мають для людини певне значення;

16) Увага

б) процес опосередкованого і узагальненого відображення у мозку людини предметів об'єктивної дійсності в їхніх істотних властивостях, зв'язках, відношеннях;

17) Мислення

в) процес прийняття та переробки людиною інформації, що завершується формуванням образів;

18) Сприйняття

г) психічна функція, призначена зберігати, накопичувати і відтворювати інформацію;

19) Уява

д) психічний процес відображення окремих елементарних властивостей дійсності, що безпосередньо впливають на наші органи почуттів;

20) Відчуття

е) здатність людини відтворювати в пам’яті предмети та явища, які вона сприймала коли-небудь раніше, а також створювати нові образи, які раніше вона ніколи не сприймала.

 

Аналіз психолого-педагогічної ситуації

 

Ознайомтесь із ситуацією і проаналізуйте її, враховуючи подані нижче запитання.

Як завжди, заходжу до класу, вітаюсь, запитую:

 – Хто відсутній?

– А, між іншим, і так бачу, що двох немає – найнедисциплінованіших. «Ну добре, хоч сьогодні відпочину», – подумала я.

Але тут двері відчинилися, і до класу увірвалися хлопчаки. В руках вони тримали троянди.

– Це Вам! – сказали вони, простягаючи мені квіти.

– Спасибі, але з якого приводу?

– Це Вам у День народження.

– А як ви дізналися?

– Е-е… це секрет фірми.

Але виявилось, що у фірми є ще один секрет. Троянди були якось дивно зламані.

– Хлопці, а де ви їх взяли?

– Наламали. За нами двірник аж до школи гнався!..

 

Які методи чи прийоми виховного впливу Ви використаєте для успішного розв’язання ситуації?

Які способи поведінки вихователя є педагогічно недоцільними під час розв’язання ситуації?

Запропонуйте оптимальний варіант розв’язання ситуації (ваші конкретні подальші дії на місці педагога).

 

Есе з теми: «Мрія вчителя».